Składanie deklaracji do egzaminu zawodowego w sesji styczeń 2024 r.

UWAGA !!!

Absolwenci, którym się nie powiodło na egzaminie zawodowym mogą składać DEKLARACJE do egzaminu poprawkowego w sesji styczeń 2024 r. w nieprzekraczalnym terminie do 13.09.2023 r. w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

DYPLOMY ZAWODOWE 2023

Zapraszamy po odbiór dyplomów zawodowych i certyfikatów od dnia 11 września 2023 r. w godzinach pracy sekretariatu.

Spotkania organizacyjne dla I semestru kształcenia

Serdecznie zapraszamy na spotkania organizacyjne z wychowawcami oddziałów I semestru, które rozpoczną kształcenie w roku szkolnym 2023/2024. Spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu w budynku szkoły przy ul. Rakowieckiej 23.

 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY: 4 września 2023 r. godz. 16:00
 • TECHNIK MASAŻYSTA: 4 września 2023 r. godz. 17:00
 • PODOLOG: 4 września 2023 r. godz. 16:00
 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ: 8 września 2023 r. godz. 16:00
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH: 8 września 2023 r. godz. 16:00
 • OPIEKUN MEDYCZNY: 8 września 2023 r. godz. 17:00

Na spotkaniach zostaną przekazane Państwu wszelkie informacje organizacyjne. Prosimy o informację (najlepiej w postaci wiadomości e-mail na adres sekretariatu: sekretariat@msp2.waw.pl) w przypadku braku możliwości stawienia się na spotkanie. Po spotkaniach do wszystkich nieobecnych osób zostaną wysłane wiadomości e-mail z najistotniejszymi informacjami. 

Przyjęcia interesantów w dn. 14-18 sierpnia 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na trwające w budynku szkoły prace remontowe w dniach 14-18 sierpnia 2023 r. ulega zmianie organizacja przyjęć interesantów. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje.

 • 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) | sekretariat nieczynny
 • 15 sierpnia 2023 r. (wtorek) | szkoła nieczynna (dzień ustawowo wolny od pracy)
 • 16 sierpnia 2023 r. (środa) | przyjęcia interesantów w godz. 09:00-15:00 w pierwszym po prawej stronie od wejścia pokoju przy portierni (z tabliczką KIEROWNIK GOSPODARCZY)
 • 17 sierpnia 2023 r. (czwartek)  | przyjęcia interesantów w godz. 09:00-15:00 w sekretariacie
 • 18 sierpnia 2023 r. (piątek) | przyjęcia interesantów w godz. 09:00-15:00 w sekretariacie

W tych dniach prosimy kandydatów do szkoły i słuchaczy o kontakt pod nr. tel. 453 033 469 lub mailowy. 

W następnym tygodniu, tj. w dniach 21-25 sierpnia 2023 r. przyjęcia interesantów będą odbywać się zgodnie z wakacyjną organizacją przyjęć (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 09:00-15:00 oraz środa w godz. 08:00-18:00).

Za utrudnienia przepraszamy!

 

Ważna informacja dla kandydatów do szkoły dot. zaświadczenia lekarskiego

UWAGA !

 

Drodzy Kandydaci,

informujemy, że w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie, tj.:

 • do 27 lipca 2023 r. w przypadku kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie do szkoły do 30 czerwca 2023 r.
 • do 16 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00 w przypadku kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie do szkoły po 30 czerwca 2023 r.

należy w ww. terminach poinformować dyrektora szkoły o niemożliwości dostarczenia zaświadczenia w terminie, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia go do szkoły, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie przypominamy, że ww. zaświadczenie jest wymaganym dokumentem rekrutacyjnym, a badania lekarskie kandydatów do naszej szkoły są przeprowadzane bezpłatnie, na podstawie skierowania wystawionego przez sekretariat, w placówkach medycznych wymienionych w wykazie lekarzy medycyny pracy na dole strony w zakładce >>>REKRUTACJA<<<.