REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025:

zapisy od 17 czerwca 2024 r.

Szczegółowych informacji o rekrutacji i zapisach udziela sekretariat szkoły:
tel. 22 849 45 12 lub 453 033 469
e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl     

JUŻ TERAZ WYPEŁNIJ FORMULARZ ON-LINE

Zgłoszenie on-line stanowi wstęp do procesu rekrutacji. Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć komplet dokumentów – jest to niezbędny warunek, aby zostać zapisanym na ostateczną listę kandydatów! Lista wymaganych dokumentów poniżej ↓

Wybierz kierunek (wymagane)


WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  • podanie o przyjęcie do szkoły

    (druk do pobrania na dole strony lub w sekretariacie szkoły wypełniony drukowanymi literami)

  • świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego

  • zaświadczenie lekarskie

    zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów)

  • zdjęcie do legitymacji

    (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)