Szczegółowych informacji o rekrutacji i zapisach udziela sekretariat szkoły:
tel. 22 849 45 12     
e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl     

UWAGA!

Informujemy, że z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w rekrutacji zimowej, w semestrze wiosennym roku szkolnego 2022/2023 nie zostanie uruchomione kształcenie na kierunkach, na które prowadzona była rekrutacja.

REKRUTACJA

na rok szkolny 2023/2024

rozpocznie się

15 maja 2023 r. 

JUŻ TERAZ WYPEŁNIJ FORMULARZ ON-LINE

Zgłoszenie on-line stanowi wstęp do procesu rekrutacji. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w terminie złożyć komplet dokumentów – jest to niezbędny warunek, aby zostać zapisanym na ostateczną listę kandydatów! Lista wymaganych dokumentów poniżej ↓

Wybierz kierunek (wymagane)


WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  • podanie (druk do pobrania na dole strony lub w sekretariacie szkoły wypełniony drukowanymi literami);
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
  • zdjęcie legitymacyjne (podpisane).

DRUK PODANIA

wydrukuj i złóż w sekretariacie, prześlij pocztą tradycyjną lub wyślij skan na naszego maila