Szczegółowych informacji o rekrutacji i zapisach udziela sekretariat szkoły:
tel. 22 849 45 12     
e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl     

Złóż dokumenty rekrutacyjne

• osobiście w sekretariacie szkoły:

poniedziałek-czwartek: 8:00-16:00

piątek: 8:00-18:00

lub

• elektronicznie na skrzynkę mailową: sekretariat@msp2.waw.pl

przez całą dobę 7 dni w tygodniu

Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie podana

21 lipca 2021 r.

JUŻ TERAZ WYPEŁNIJ FORMULARZ ON-LINE, ABY ZAPEWNIĆ SOBIE MIEJSCE W SZKOLE! 

Zgłoszenie on-line stanowi wstęp do procesu rekrutacji. Aby wziąć udział w rekrutacji należy po wysłaniu zgłoszenia on-line złożyć komplet dokumentów. Jest to niezbędny warunek, aby zostać zapisanym na ostateczną listę rekrutacyjną! Lista wymaganych dokumentów poniżej ↓

Wybierz kierunek (wymagane)WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

  • podanie (druk do pobrania na dole strony lub w sekretariacie szkoły wypełniony drukowanymi literami);
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
  • zdjęcie (podpisane).

DRUK PODANIA

(wydrukuj i złóż w sekretariacie, prześlij pocztą tradycyjną lub wyślij skan na naszego maila)  

Informacje dodatkowe:

  1. Kształcenie w szkole jest całkowicie bezpłatne.
  2. O przyjęciu do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna, która weryfikuje dokumenty złożone przez kandydatów według kolejności złożenia dokumentów aż do wyczerpania miejsc.
  3. Nie ma górnej granicy wieku kandydatów.
  4. Uzyskanie dyplomu zawodowego umożliwia podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej (z zastrzeżeniem, że każdy kraj może mieć swoje dodatkowe wymagania).