Organizacja kształcenia

CZAS TRWANIA NAUKI: 2,5 roku – 5 semestrów

FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25+3 godziny wf

TECHNIK FARMACEUTYCZNY to osoba włączona w system opieki zdrowotnej w Polsce, która wspiera farmaceutę podczas pracy w aptece. Ma podstawową, niezbędną wiedzę z zakresu farmacji, potrafi określać właściwości leków, wskazywać właściwy sposób ich zażywania oraz przechowywania, jest w stanie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Do zadań technika farmaceutycznego należy w szczególności sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece. Technik farmaceutyczny w aptece ściśle współpracuje z farmaceutą i pozostaje pod jego nadzorem.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w aptekach otwartych, aptekach szpitalnych, hurtowniach farmaceutycznych.

Słuchacze kierunku technik farmaceutyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Miejsca przyszłej pracy

Różne drogi zawodowe po szkole policealnej

Co więcej, zawód technika farmaceutycznego da ci możliwość podjęcia pracy w wielu różnych miejscach. Nie musisz ograniczać się do ogólnodostępnej lub szpitalnej apteki – sklepy zielarskie, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria analityczne również stoją przed tobą otworem. Możesz się więc zajmować nie tylko obrotem lekami, ale również wytwarzać produkty lecznicze, suplementy diety i inne wyroby, które można sprzedawać w aptece.

Wybór, jaką drogą pójdziesz, zależy tylko od ciebie, ale jeśli chcesz pracować z ludźmi oraz w powiązaniu z medycyną, powinieneś rozważyć proponowany zawód.

Absolwent szkoły posiadający dyplom Technika Farmaceutycznego może podejmować pracę w:

 1. aptekach
 2. aptekach szpitalnych
 3. punktach aptecznych
 4. sklepach zielarskich
 5. przemyśle farmaceutycznym
 6. hurtowniach farmaceutycznych
 7. laboratoriach analitycznych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Technologie informatyczne w aptece.
 3. Podstawy psychologii i socjologii i etyki.
 4. Język angielski w zawodzie.
 5. Propedeutyka zdrowia z elementami pierwszej pomocy.
 6. Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii.
 7. Język migowy.
 8. Podstawy psychologii i socjologii.
 9. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i w UE.
 10. Język migowy.
 11. Technologia postaci leków.
 12. Analiza leków.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym.

 1. Technika sporządzania leków.
 2. Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 3. Badanie tożsamości surowców naturalnych.
 4. Świadczenia farmaceutyczne

 Podczas nauki na tym kierunku nabędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające:

 1. Sporządzać i wytwarzać produkty leczniczych;
 2. Wykonywać czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;
 3. Uczestniczyć w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Dlaczego technik farmaceutyczny?

Jeśli marzysz o tym, żeby w swojej przyszłej pracy zawodowej świadczyć pomoc i mieć dużo możliwości rozwoju, ten kierunek to coś właśnie dla ciebie! Jako technik farmaceutyczny, którym możesz zostać po ukończeniu naszej szkoły policealnej, możesz podjąć się pracy w obszarze obrotu produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi. Taka praca będzie wymagać od ciebie odpowiedzialności, koncentracji oraz życzliwego podejścia do każdego pacjenta.