SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 321301

NAZWA KWALIFIKACJI: Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diet i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

SYMBOL KWALIFIKACJI: MED.09

TECHNIK FARMACEUTYCZNY to osoba włączona w system opieki zdrowotnej w Polsce, która wspiera farmaceutę podczas pracy w aptece. Ma podstawową, niezbędną wiedzę z zakresu farmacji, potrafi określać właściwości leków, wskazywać właściwy sposób ich zażywania oraz przechowywania, jest w stanie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Do zadań technika farmaceutycznego należy w szczególności sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece. Technik farmaceutyczny w aptece ściśle współpracuje z farmaceutą i pozostaje pod jego nadzorem.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w aptekach otwartych, aptekach szpitalnych, hurtowniach farmaceutycznych.

Słuchacze kierunku technik farmaceutyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

CZAS TRWANIA NAUKI: 2,5 roku (5 semestrów)

FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25+3 godziny wf

Miejsca przyszłej pracy

Różne drogi zawodowe po szkole policealnej

Co więcej, zawód technika farmaceutycznego da ci możliwość podjęcia pracy w wielu różnych miejscach. Nie musisz ograniczać się do ogólnodostępnej lub szpitalnej apteki – sklepy zielarskie, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria analityczne również stoją przed tobą otworem. Możesz się więc zajmować nie tylko obrotem lekami, ale również wytwarzać produkty lecznicze, suplementy diety i inne wyroby, które można sprzedawać w aptece.

Wybór, jaką drogą pójdziesz, zależy tylko od ciebie, ale jeśli chcesz pracować z ludźmi oraz w powiązaniu z medycyną, powinieneś rozważyć proponowany zawód.

Absolwent szkoły posiadający dyplom Technika Farmaceutycznego może podejmować pracę w:

 • aptekach
 • aptekach szpitalnych
 • punktach aptecznych
 • sklepach zielarskich
 • przemyśle farmaceutycznym
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • laboratoriach analitycznych
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
 1. Organizacja działalności zawodowej
 2. Język angielski zawodowy
 3. Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii
 4. Propedeutyka zdrowia i pierwsza pomoc
 5.  Kompetencje personalne i społeczne
 6. Produkty kosmetyczne
 7. Język migowy
 8. Podstawy farmacji stosowanej
 9. Farmakologia
 10. Analiza leków
 11. Farmakognozja
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 1. Technologia postaci leku
 2. Analiza produktów leczniczych
 3. Apteka szkoleniowa
 4. Pracownia farmakognozji
 5. Świadczenia farmaceutyczne
Podczas nauki na tym kierunku nabędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające:
 • Sporządzać i wytwarzać produkty leczniczych;
 • Wykonywać czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;
 • Uczestniczyć w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.
Dlaczego technik farmaceutyczny?

Jeśli marzysz o tym, żeby w swojej przyszłej pracy zawodowej świadczyć pomoc i mieć dużo możliwości rozwoju, ten kierunek to coś właśnie dla ciebie! Jako technik farmaceutyczny, którym możesz zostać po ukończeniu naszej szkoły policealnej, możesz podjąć się pracy w obszarze obrotu produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi. Taka praca będzie wymagać od ciebie odpowiedzialności, koncentracji oraz życzliwego podejścia do każdego pacjenta.

Dzieje się na kierunku