TECHNIK FARMACEUTYCZNY – to osoba włączona w system opieki zdrowotnej w Polsce, która wspiera farmaceutę podczas pracy w aptece. Ma podstawową, niezbędną wiedzę z zakresu farmacji, potrafi określać właściwości leków, wskazywać właściwy sposób ich zażywania oraz przechowywania, jest w stanie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Do zadań technika farmaceutycznego należy w szczególności sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece. Technik farmaceutyczny w aptece ściśle współpracuje z farmaceutą i pozostaje pod jego nadzorem.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w aptekach otwartych, aptekach szpitalnych, hurtowniach farmaceutycznych.

Miejsca przyszłej pracy

Absolwent szkoły posiadający dyplom Technika Farmaceutycznego może podejmować pracę w:

 1. aptekach
 2. aptekach szpitalnych
 3. punktach aptecznych
 4. sklepach zielarskich
 5. przemyśle farmaceutycznym
 6. hurtowniach farmaceutycznych
 7. laboratoriach analitycznych

Organizacja kształcenia:

 • zajęcia odbywają się w formie dziennej, w systemie dziennym lub popołudniowo-sobotnim,
 • nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku ( 5 semestrów),
 • słuchacze kierunku Technik Farmaceutyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują dyplom Technika Farmaceutycznego.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Technologie informatyczne w aptece.
 3. Podstawy psychologii i socjologii i etyki.
 4. Język angielski w zawodzie.
 5. Propedeutyka zdrowia z elementami pierwszej pomocy.
 6. Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii.
 7. Język migowy.
 8. Podstawy psychologii i socjologii.
 9. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i w UE.
 10. Język migowy.
 11. Technologia postaci leków.
 12. Analiza leków.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym.

 1. Technika sporządzania leków.
 2. Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 3. Badanie tożsamości surowców naturalnych.
 4. Świadczenia farmaceutyczne

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe.

 Podczas nauki na tym kierunku nabędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające:

 1. Sporządzać i wytwarzać produkty leczniczych;
 2. Wykonywać czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;
 3. Uczestniczyć w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Dlaczego technik farmaceutyczny?

Jeśli marzysz o tym, żeby w swojej przyszłej pracy zawodowej świadczyć pomoc i mieć dużo możliwości rozwoju, ten kierunek to coś właśnie dla ciebie! Jako technik farmaceutyczny, którym możesz zostać po ukończeniu naszej szkoły policealnej, możesz podjąć się pracy w obszarze obrotu produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi. Taka praca będzie wymagać od ciebie odpowiedzialności, koncentracji oraz życzliwego podejścia do każdego pacjenta.

Różne drogi zawodowe po szkole policealnej

Co więcej, zawód technika farmaceutycznego da ci możliwość podjęcia pracy w wielu różnych miejscach. Nie musisz ograniczać się do ogólnodostępnej lub szpitalnej apteki – sklepy zielarskie, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria analityczne również stoją przed tobą otworem. Możesz się więc zajmować nie tylko obrotem lekami, ale również wytwarzać produkty lecznicze, suplementy diety i inne wyroby, które można sprzedawać w aptece.

Wybór, jaką drogą pójdziesz, zależy tylko od ciebie, ale jeśli chcesz pracować z ludźmi oraz w powiązaniu z medycyną, powinieneś rozważyć proponowany zawód.