ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA jest członkiem zespołu stomatologicznego. Przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza, narzędzia stomatologiczne, aparaturę i dba o prawidłowy przebieg wizyty. Przygotowuje pacjenta do zabiegu, w czasie trwania badania i leczenia zapewnia lekarzowi odpowiednie przyrządy i podaje niezbędne narzędzia i leki. Po zabiegu zabezpiecza odpady medyczne, dba o czystość gabinetu i stanowiska pracy lekarza.  Ponadto asystentka stomatologiczna może prowadzić dokumentację zgodnie z poleceniami lekarza.

Miejsca przyszłej pracy:

prywatne i publiczne gabinety stomatologiczne, kliniki, szpitale prowadzące leczenie stomatologiczne oraz szkoły i przedszkola posiadające gabinety.

Organizacja kształcenia:

Zajęcia odbywają się w różnych formach w zależności od możliwości słuchaczy:

 • zajęcia odbywają się w systemie dziennym w trybie dziennym lub popołudniowo-sobotnim,
 • stacjonarnie: zajęcia odbywają się przez 3 dni w tygodniu w godzinach porannych lub popołudniowych,
 • nauka na tym kierunku trwa 1 rok (2 semestry).

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Podstawy działalności gospodarczej;
 • Język obcy zawodowy;
 • Propedeutyka zdrowia;
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii;
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia;
 • Organizacja ochrony zdrowia;
 • Język migowy;
 • Technologie informatyczne.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej;
 • Działalność profilaktyczno – lecznicza.

Przedmioty ogólnokształcące:

 • Wychowanie fizyczne.