• Dyrektor – mgr Iwona Olejnik
  • Zastępca dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych – mgr Barbara Iwaniuk
  • Kierownik Kształcenia Praktycznego – mgr Katarzyna Rostkowska
  • Opiekunowie samorządu:
    mgr Paweł Ostaszewski,
    mgr Michał Drzewek

Sekretariat Szkoły
czynny: poniedziałek i czwartek w godz. 8-16, we wtorek i środę w godz. 8-18 oraz w piątek w godz. 8-16:30
tel.: 22 849 45 12
e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl

NIP 521-13-50-030

REGON 015452058                         

Organ prowadzący

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego w Warszawie
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
tel. (22) 5979400
e-mail: edukacja@mazovia.pl

Organ nadzorujący

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

Kuratorium Oświaty w Warszawie
00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 32
tel. (22) 5512400
Telefon zaufania (22) 5512444