PRZYJĘCIA SŁUCHACZY PRZEZ SEKRETARIAT: 

PONIEDZIAŁEK: 09:00-12:00

WTOREK: 8:30-10:00 | 13:00-15:30

ŚRODA: 12:30-14:30 | 16:00-18:00

CZWARTEK: 11:00-14:30

PIĄTEK: 15:00-18:00

PONIEDZIAŁEK: 09:00-12:00

WTOREK: 8:30-10:00 | 13:00-15:30

ŚRODA: 12:30-14:30 | 16:00-18:00

CZWARTEK: 11:00-14:30

PIĄTEK: 15:00-18:00