PRZYJĘCIA SŁUCHACZY PRZEZ SEKRETARIAT: 

PONIEDZIAŁEK: 12:30-15:00

WTOREK: 13:00-16:00 

ŚRODA: 08:30-12:30 | 16:00-18:00

CZWARTEK: 12:00-16:00

PIĄTEK: 15:00-18:00

PONIEDZIAŁEK: 12:30-15:00

WTOREK: 13:00-16:00

ŚRODA: 08:30-12:30 | 16:00-18:00

CZWARTEK: 12:00-16:00

PIĄTEK: 15:00-18:00