PRZYJĘCIA SŁUCHACZY PRZEZ SEKRETARIAT 

W SEMESTRZE WIOSENNYM 2023/2024 

PONIEDZIAŁEK: 14:00-16:00

WTOREK: 13:00-17:30

ŚRODA: 10:30-12:30 | 15:00-18:00

CZWARTEK: 12:30-15:30

PIĄTEK: 14:00-15:30

PONIEDZIAŁEK: 14:00-16:00
WTOREK: 13:00-17:30
ŚRODA: 10:30-12:30 | 15:00-18:00
CZWARTEK: 12:30-15:30
PIĄTEK: 14:00-15:30