Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie (MSP nr 2) – nauka w tej szkole prowadzona jest w trybie dziennym – 5 dni w tygodniu, w trybie stacjonarnym (dawniej nazywanym wieczorowym) – 3 dni w tygodniu lub zaocznym – zjazdy co 2 tygodnie. Kandydaci muszą mieć ukończoną szkołę średnią (liceum lub technikum).
NIE JEST WYMAGANA MATURA.

MSP nr 2 to szkoła z długą tradycją w nauczaniu. Kształci techników farmaceutycznych, techników masażystów, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, podologów oraz techników usług kosmetycznych
(o nauczanych kierunkach czytaj w zakładce „Kierunki”).

Na rok szkolny 2023/2024 prowadzimy nabór na kierunek technik sterylizacji medycznej. Uruchamiając ten kierunek, wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku pracy i naszych absolwentów.

MSP nr 2 może poszczycić się, oprócz wieloletniego doświadczenia, wykwalifikowaną kadrą, która składa się
z czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wykładowców związanych
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Szkoła ma też doskonale wyposażone sale wykładowe
i pracownie zawodowe.

Nauka
Przyszli technicy uczą się na zajęciach teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne to przedmioty typu: kompetencje personalne i społeczne, język obcy w zawodzie oraz przedmioty zawodowe typu: technologia postaci leków, anatomia, teoria masażu, teoretyczne podstawy opieki nad chorym itp. Na zajęciach praktycznych, w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych, słuchacze uczą się wykonywać czynności związane z ich przyszłym zawodem, np. wykonywanie masażu, sporządzanie leków, czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze, zabiegi upiększające itp.
Nauka jest całkowicie bezpłatna.

Praktyki
Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, która odbywa się w placówkach zewnętrznych u pracodawców.

Plany na przyszłość
Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie to dynamiczna placówka, która ciągle się rozwija: wprowadzamy nowe kierunki kształcenia w zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy, wyposażamy nasze pracownie w nowoczesny sprzęt oraz dbamy o własny rozwój i podnosimy swoje kwalifikacje dla Was.