OPIEKUNKA DZIECIĘCA –  zajmuje się sprawowaniem opieki nad małymi dziećmi, w wieku od 0 do 4 roku życia. Jej zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo dzieci, a także wykonywanie codziennych czynności związanych z pielęgnacją. Opiekunka odpowiada za organizację czasu, zabawy ruchowe i zabawy zapewniające rozwój intelektualny dzieci, a także za higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Do zadań opiekunki należy również prawidłowe odżywianie dzieci, a w razie potrzeby także podawanie leków i wykonywanie podstawowych zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców. Ważna jest umiejętność organizacji czasu, zabaw a przede wszystkim szybkiego nawiązania kontaktu z dziećmi. Istotne są więc takie cechy osoby pracującej w tym zawodzie, jak łagodność, odpowiedzialność i kreatywność przy organizacji czasu oraz podzielna uwaga, jak również indywidualne podejście dostosowane do potrzeb konkretnego dziecka. Niezwykle ważna jest również umiejętność współpracy z rodzicami i innymi opiekunami dzieci.

Miejsca przyszłej pracy to:

 • żłobki
 • przedszkola
 • szpitale
 • hospicja dziecięce
 • sale zabaw
 • ośrodki opieki nad dziećmi (również niepełnosprawnymi)
 • domy prywatne w charakterze niani

Organizacja kształcenia:

Nauka w szkole trwa 2 lata (4 semestry) w trybie dziennym i popołudniowym.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
 • Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • Teoria wychowania muzycznego
 • Teoria wychowania artystycznego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia pielęgnacji dziecka
 • Pracownia wychowania dziecka
 • Wychowanie dziecka poprzez literaturę i muzykę
 • Wychowanie artystyczne dziecka
 • Opieka nad dzieckiem

Przedmioty ogólnokształcące:

 • Wychowanie fizyczne