SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 321104

NAZWA KWALIFIKACJI: Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych 

SYMBOL KWALIFIKACJI: MED.12

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

CZAS TRWANIA NAUKI: 1 rok (2 semestry)
FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25 + 3 godziny wf

FORMA: stacjonarna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 19

FORMA: zaoczna

ZJAZDY dwudniowe co 2 tygodnie

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ odpowiada za zapewnienie czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Do zadań technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja narzędzi, obsługa maszyn sterylizujących do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia i dezynfekcji, dbałość o  bieliznę operacyjną i materiał opatrunkowy, przygotowanie pakietów okolicznościowych dostosowanych do planowanych czynności medycznych oraz  prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Szkoła zapewnia miejsca na praktyki zawodowe.

Słuchacze kierunku technik sterylizacji medycznej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Organizacja działalności zawodowej
 2. Język angielski zawodowy
 3. Kompetencje personalne i społeczne
 4. Anatomia i fizjologia
 5. Elementy mikrobiologii z epidemiologią
 6. Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 7. Metody sterylizacji instrumentarium medycznego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Podstawy instrumentarium medycznego
 2. Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
 3. Pracownia sterylizacji medycznej
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Miejsca przyszłej pracy to:

 • Placówki prywatnej i publicznej służby zdrowia
 • Gabinety stomatologiczne
 • Gabinety kosmetyczne
 • Studia tatuażu
 • Inne placówki medyczne wykorzystujące narzędzia medyczne
Dowiedz się więcej o kierunku

Przeczytaj artykuły dotyczące kierunku TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ na naszym blogu