Organizacja kształcenia

CZAS TRWANIA NAUKI: 1 rok – 2 semestry


FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25 + 3 godziny wf


FORMA: stacjonarna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 19


FORMA: zaoczna

ZJAZDY co 2 tygodnie

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Do zadań technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja narzędzi, obsługa maszyn sterylizujących do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia i dezynfekcji, dbałość o  bieliznę operacyjną i materiał opatrunkowy, przygotowanie pakietów okolicznościowych dostosowanych do planowanych czynności medycznych oraz  prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

 

Miejsca przyszłej pracy to:

 • Placówki prywatnej i publicznej służby zdrowia
 • Gabinety stomatologiczne
 • Gabinety kosmetyczne
 • Studia tatuażu
 • Inne placówki medyczne wykorzystujące narzędzia medyczne

Organizacja kształcenia:

Nauka w szkole trwa 2 semestry w trybie dziennym, stacjonarnym lub zaocznym.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język obcy zawodowy
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

Przedmioty ogólnokształcące:

 • Wychowanie fizyczne