Organizacja kształcenia

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 lata – 4 semestry


FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25 + 3 godziny wf


FORMA: stacjonarna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 19

TECHNIK MASAŻYSTA wykonuje różne rodzaje masażu w zależności od potrzeb pacjentów. Masaż ma ogromny wpływ na poprawę stanu zdrowia, samopoczucia i wyglądu pacjenta. Z masażu mogą korzystać zarówno osoby wymagające rehabilitacji (np. po urazach, czy długotrwałych chorobach), jak i osoby zdrowe, które chcą poprawić swoje samopoczucie, wydolności organizm lub wygląd. W naszej szkole profesjonalnie przygotowujemy do wykonywania wszystkich rodzajów masażu (m.in.: klasycznego, sportowego, kosmetycznego, segmentarnego, limfatycznego i relaksacyjnego) oraz gimnastyki leczniczej. Technik masażysta współpracuje z lekarzami i fizjoterapeutami, planuje sposób wykonania masażu, rodzaj, formę i techniki.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w placówkach służby zdrowia, np. w szpitalach, poradniach i fundacjach. Nasi słuchacze regularnie biorą udział w wydarzeniach sportowych na terenie Warszawy, zapewniając opiekę masażystów osobom biorącym udział w zawodach i maratonach.

Słuchacze kierunku technik masażysta otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Miejsca przyszłej pracy

Absolwent szkoły posiadający dyplom Technika Masażysty może podejmować pracę w:

 • w przychodniach rehabilitacyjnych,
 • gabinetach fizjoterapeutycznych,
 • szpitalach,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • sanatoriach,
 • SPA,
 • klubach sportowych,
 • gabinetach masażu,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • hospicjach,
 • domach opieki społecznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy prawa i działalność gospodarcza,
 • Język angielski,
 • Podstawy psychologii i socjologii i etyki,
 • Propedeutyka zdrowia,
 • Język migowy,
 • Pierwsza pomoc,
 • Wybrane zagadnienia kliniczne,
 • Anatomia i fizjologia,
 • Teoria masażu,
 • Zarys fizjoterapii.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym.

 • Pracownia masażu.
 • Pracownia fizjoterapii.
 • Organizacja i stosowanie masażu leczniczego.

Podczas nauki na tym kierunku nabędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające:

 • nawiązywać i utrzymywać kontakt z pacjentem,
 • wykonywać masaż klasyczny, segmentaryczny, punktowy, metodą Schantala, sportowy, kosmetyczny,
 • prowadzić dokumentację pacjenta,
 • popularyzować zachowania prozdrowotne,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki,
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zawodu,
 • odbędziesz ciekawe praktyki w oddziałach rehabilitacyjnych w placówkach ochrony zdrowia,
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.