Organizacja kształcenia

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 lata – 4 semestry


FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25 + 3 godziny wf

UKŁAD ZAJĘĆ:

 • DZIENNY – 5 dni w tygodniu rano lub popołudniu;
 • WIECZOROWY – 4 dni w tygodniu od godz. 16 i sobota od godz. 8

FORMA: stacjonarna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 19

UKŁAD ZAJĘĆ:

 • DZIENNY – 3 dni w tygodniu od godz. 8.00
 • WIECZOROWY – 3 dni w tygodniu w godz. 16.00 – 21.00
 • WIECZOROWO-WEEKENDOWY – 2 dni w tygodniu w godz. 16.00-21.00 oraz sobota od godz. 8.00
 • WEEKENDOWY – piątek od 16.00 oraz sobota i niedziela od godz. 8.00

FORMA: zaoczna

UKŁAD ZAJĘĆ: 

 • ZJAZDY odbywają się co 2 tygodnie: piątek od godz. 16 i sobota od godziny 8.00 lub sobota i niedziela od godziny 8.00

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH to osoba wykonująca zabiegi upiększające oraz lecznicze pacjentom z problemami dermatologicznymi oraz osobom chcącym poprawić swój wygląd. Zabiegi wykonywane przez technika usług kosmetycznych mogą mieć charakter pielęgnacyjny, leczniczy lub upiększający i wpływają na poprawę samopoczucia.

W naszej szkole słuchacze na tym kierunku zdobywają profesjonalną wiedzę z zakresu dermatologii, kosmetyki i poznają praktyczne techniki wykonywania zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem wysokiej jakości preparatów oraz fachowego sprzętu.

Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Słuchacze kierunku technik usług kosmetycznych otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci szkoły policealnej otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Miejsca przyszłej pracy

Absolwent szkoły posiadający dyplom Technika usług kosmetycznych może podejmować pracę w:

 • gabinetach kosmetycznych,
 • SPA,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • firmach kosmetycznych,
 • studiach wizażu i stylizacji paznokci,
 • innych miejscach ofertujących zabiegi upiększające.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza,
 • Język obcy zawodowy,
 • BHP,
 • Podstawy psychologii i socjologii,
 • Anatomia i fizjologia,
 • Dermatologia,
 • Fizykoterapia,
 • Chemia kosmetyczna,
 • Kosmetologia,
 • Wizaż,
 • Technologie informatyczne.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia kosmetyki,
 • Pracownia wizażu,
 • Pracownia chemii kosmetycznej,
 • Szkoła zapewnia praktyki zawodowe.

Przedmioty ogólnokształcące:

 • Podstawy przedsiębiorczości.