SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 514207

NAZWA KWALIFIKACJI: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 

SYMBOL KWALIFIKACJI: FRK.04

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH to osoba wykonująca zabiegi upiększające oraz lecznicze pacjentom z problemami dermatologicznymi oraz osobom chcącym poprawić swój wygląd. Zabiegi wykonywane przez technika usług kosmetycznych mogą mieć charakter pielęgnacyjny, leczniczy lub upiększający i wpływają na poprawę samopoczucia.

W naszej szkole słuchacze na tym kierunku zdobywają profesjonalną wiedzę z zakresu dermatologii, kosmetyki i poznają praktyczne techniki wykonywania zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem wysokiej jakości preparatów oraz fachowego sprzętu.

Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Słuchacze kierunku technik usług kosmetycznych otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci szkoły policealnej otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 lata (4 semestry)
FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25 + 3 godziny wf

FORMA: stacjonarna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 19

FORMA: zaoczna

ZJAZDY dwudniowe co 2 tygodnie

Miejsca przyszłej pracy

Absolwent szkoły posiadający dyplom Technika usług kosmetycznych może podejmować pracę w:

 • gabinetach kosmetycznych,
 • SPA,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • firmach kosmetycznych,
 • studiach wizażu i stylizacji paznokci,
 • innych miejscach ofertujących zabiegi upiększające.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Organizacja działalności zawodowej
 2. Język angielski zawodowy,
 3. Kompetencje personalne i społeczne
 4. Anatomia, fizjologia i pierwsza pomoc
 5. Dermatologia
 6. Fizykoterapia
 7. Chemia kosmetyczna
 8. Kosmetologia
 9. Wizaż

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Pracownia kosmetyki
 2. Pracownia wizażu
 3. Pracownia chemii kosmetycznej
 4. Komputerowe wspomaganie działalności zawodowej

Dzieje się na kierunku