HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA przygotowuje gabinet stomatologiczny i stanowisko pracy lekarza dentysty oraz odpowiada za bieżącą konserwację sprzętu. Ponadto wykonuje wstępne badania i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem i według zaleceń lekarza. Osoba pracująca w tym zawodzie może również wykonywać czynności administracyjne, prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego. Higienistka może również przyczynić się do promocji profilaktyki zdrowia jamy ustnej poprzez  prowadzenie edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach.

Miejsca przyszłej pracy:       

prywatne i publiczne gabinety stomatologiczne, kliniki i szpitale prowadzące leczenie stomatologiczne, szkoły i przedszkola posiadające gabinety.

Organizacja kształcenia:

Nauka w szkole trwa 2 lata (4 semestry) w trybie dziennym lub wieczorowym.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 • Stany zagrożenia życia i zdrowia;
 • Język migowy;
 • Język obcy w stomatologii;
 • Komunikacja personalna i społeczna;
 • Propedeutyka stomatologiczna;
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia;
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym;
 • Działalność profilaktyczno – lecznicza higienistki stomatologicznej.

Przedmioty ogólnokształcące:

 • Wychowanie fizyczne.