Budynek, w którym dziś mieści się nasza szkoła powstał w 1930 roku, jednak pierwotnie w latach 1923-1924 znajdowała się tu fabryka samochodów, w której to zbudowano pierwszy polski samochód, nazwany od inicjałów jego twórców SKAF. Warto jednak wspomnieć, że istnieją też i takie hipotezy, według których zajmowano się tu także produkcją mydła lub cukierków.

Pewne jest natomiast to, że od 1937 do 1939 roku znajdowało się tu Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Tadeusza Reytana. Niestety nie istnieją żadne wiarygodne informacje na temat działalności Szkoły w latach wojny. Wiadomo jednak, że po jej zakończeniu, w dalszym ciągu funkcjonowało tu wyżej wspomniane Liceum, które to w 1958 roku przeniesiono do budynku przy ul. Wiktorskiej, gdzie znajduje się do dziś.

Po wyprowadzce „Reytana” od 1958 do 1963 roku w budynku naszej szkoły mieściły się: Szkoła Podstawowa nr 212 oraz Liceum Ogólnokształcące nr 2 dla pracujących.

Rok 1963 okazuje się być przełomowym albowiem to wtedy z ulicy Smolnej do naszego budynku przeniesione zostaje dawne Państwowe Liceum Pielęgniarstwa, które to wraz z lokalizacją zmienia też i nazwę na Liceum Medyczne nr 4 im. dr. Tytusa Chałubińskiego. Na czele tej placówki staje wtedy Pani mgr Maria Orędecka.

W 1980 roku na dyrektora Liceum wybrana zostaje Pani mgr Krystyna Jankowska, a od roku 1982 Szkołą kieruje Pan mgr Ryszard Borkowski, który to kończy swoją pracę na tym stanowisku w roku 1991. Wówczas w naszym budynku powstaje jeszcze jedna szkoła – LXVIII Liceum Ogólnokształcące. Dyrektorem obu szkół zostaje Pani mgr Bogumiła Bornowska.

Na kolejne organizacyjne zmiany nie trzeba było długo czekać, gdyż już w 1992 roku, utworzony zostaje tu Zespół Szkół Medycznych nr 6, w skład, którego wchodzą: wygaszone po roku Liceum Medyczne nr 4 oraz nowo utworzone Medyczne Studium Zawodowe nr 15 z kierunkiem pielęgniarstwo. Pamiętajmy też, że w budynku w dalszym ciągu mieści się LXVIII Liceum im. T. Chałubińskiego, a w 1993 roku przeniesione zostaje tu także Medyczne Studium Zawodowe nr 6 z kierunkiem technik farmaceutyczny.

W 1996 roku wyżej wymienionym szkołą nadano wspólną nazwę Zespołu Szkół Średnich. Kierowała nimi Pani mgr Janina Łazarczyk. W takim kształcie szkoły funkcjonowały do 2005 roku. Wówczas rozwiązany zostaje Zespół Szkół Średnich, LXVIII Liceum im. dr. T. Chałubińskiego zostaje przeniesione do budynku przy ul. Narbutta, a Medyczne Studium Zawodowe nr 15 zmienia nazwę na Medyczną Szkołę Policealną nr 2, której dyrektorem w dalszym ciągu pozostaje Pani mgr Janina Łazarczyk. W 2012 roku Pani Dyrektor Łazarczyk przechodzi na emeryturę.

Przez rok obowiązki dyrektora pełni Pani mgr Iwona Olejnik, która to w 2013 roku obejmuje stanowisko dyrektora nowo powstałego Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie. W skład owego Zespołu wchodzą: Medyczna Szkoła Policealna nr 2 oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Dnia 1 września 2020 r. Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie przestaje oficjalnie istnieć jako zespół szkół, a zaczyna funkcjonować jako Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie. Tym samym od roku szkolnego 2020/2021 Szkoła Policealna dla Dorosłych przestaje istnieć, a kształcenie na kierunkach prowadzonych dotąd przez Szkołę Policealną dla Dorosłych przejmuje Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie. Dyrektorem MSP nr 2 w Warszawie pozostaje Pani mgr Iwona Olejnik.

Przez wszystkie lata funkcjonowania szkół medycznych przy ul. Rakowieckiej 23 kształcono:
– pielęgniarki
– techników farmaceutycznych
– techników BHP
– techników masażystów
– opiekunów medycznych
– techników usług kosmetycznych
– terapeutów zajęciowych

Opracował: Paweł Ostaszewski