PODOLOG jest to nowy kierunek kształcenia zawodowego w szkołach policealnych. Kształcenie na tym kierunku rozpocznie się w roku szkolnym 2021/2022. Więcej informacji o specyfice kształcenia na tym kierunku wkrótce.

Organizacja kształcenia

Zajęcia będą odbywać się w różnych formach w zależności od możliwości słuchaczy:

  • w systemie dziennym: od poniedziałku do piątku w godzinach porannych lub w formie popołudniowo-sobotniej,
  • stacjonarnie: zajęcia odbywają się przez 3 dni w tygodniu w godzinach porannych lub popołudniowych,
  • nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry),
  • słuchacze kierunku Podolog otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
  • po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują prawo wykonywania zawodu Podolog.