Organizacja kształcenia

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 lata – 4 semestry


FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25 + 3 godziny wf


FORMA: stacjonarna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 19

Kierunek objęty Honorowym Patronatem Stowarzyszenia Podiatrów i Podologów

   

PODOLOG to osoba zajmująca się głównie rozpoznawaniem i usuwaniem dolegliwości skórnych kończyn dolnych oraz dolegliwości płytki paznokcia, korygowaniem deformacji stóp, ale również zabiegami pielęgnacyjnymi i profilaktyczno-leczniczymi stóp odpowiednio dopasowanymi do ich stanu. Poza tym podolog nierzadko współpracuje z lekarzami różnych specjalizacji np. ortopedą, czy dermatologiem, toteż może pomóc w doborze wkładek ortopedycznych oraz dopasowaniu kosmetyków do danego rodzaju skóry. Osoby wykształcone w tym zawodzie często działają również w obszarze edukacji społeczeństwa w zakresie profilaktyki schorzeń stóp u dzieci i dorosłych, a także doradztwa w kwestii doboru odpowiedniego obuwia do budowy stopy danej osoby, pielęgnacji stóp i przycinania paznokci.

Jest to nowy kierunek kształcenia zawodowego w szkołach policealnych. Kształcenie na tym kierunku rozpoczęło się w roku szkolnym 2021/2022.

Słuchacze kierunku podolog otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Miejsca przyszłej pracy

Absolwent szkoły posiadający dyplom Podologa może podejmować pracę w:

 • placówkach opieki socjalnej,
 • gabinetach podologicznych,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • przychodniach specjalistycznych,
 • poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych,
 • pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego,
 • gabinetach terapii manualnej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy przedsiębiorczości.
 2. Organizacja działalności zawodowej.
 3. Kompetencje personalne i społeczne.
 4. Język angielski zawodowy.
 5. Anatomia, fizjologia i patofizjologia.
 6. Podstawy fizjoterapii i masażu.
 7. Podstawy farmakologii i kosmetologii.
 8. Język migowy.
 9. Propedeutyka zdrowia.
 10. Podstawy podologii.
 11. Komputerowe wspomaganie działalności.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Wykonywanie zabiegów podologicznych na stopie zdrowej.
 2. Wykonywanie zabiegów podologicznych na stopie chorej.
 3. Pracownia fizjoterapii i masażu.
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna.