SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 323014

NAZWA KWALIFIKACJI: Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

SYMBOL KWALIFIKACJI: FRK.05

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 lata (4 semestry)
FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25 + 3 godziny wf

FORMA: stacjonarna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 19

PODOLOG to osoba zajmująca się głównie rozpoznawaniem i usuwaniem dolegliwości skórnych kończyn dolnych oraz dolegliwości płytki paznokcia, korygowaniem deformacji stóp, ale również zabiegami pielęgnacyjnymi i profilaktyczno-leczniczymi stóp odpowiednio dopasowanymi do ich stanu. Poza tym podolog nierzadko współpracuje z lekarzami różnych specjalizacji np. ortopedą, czy dermatologiem, toteż może pomóc w doborze wkładek ortopedycznych oraz dopasowaniu kosmetyków do danego rodzaju skóry. Osoby wykształcone w tym zawodzie często działają również w obszarze edukacji społeczeństwa w zakresie profilaktyki schorzeń stóp u dzieci i dorosłych, a także doradztwa w kwestii doboru odpowiedniego obuwia do budowy stopy danej osoby, pielęgnacji stóp i przycinania paznokci.

Szkoła zapewnia miejsca na praktyki zawodowe.

Słuchacze kierunku podolog otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
 1. Organizacja działalności zawodowej
 2. Kompetencje personalne i społeczne
 3. Język angielski zawodowy
 4. Dermatologia w podologii
 5. Anatomia z fizjopatologią
 6. Podstawy fizjoterapii i masażu
 7. Podstawy farmakologii i kosmetologii
 8. Język migowy
 9. Propedeutyka zdrowia
 10. Podstawy podologii
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 1. Pracownia podologiczna
 2. Pracownia fizjoterapii i masażu
 3. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 4. Komputerowe wspomaganie działalności zawodowej
Miejsca przyszłej pracy

Absolwent szkoły posiadający dyplom Podologa może podejmować pracę w:

 • placówkach opieki socjalnej,
 • gabinetach podologicznych,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • przychodniach specjalistycznych,
 • poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych,
 • pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego,
 • gabinetach terapii manualnej.
Dowiedz się więcej o kierunku

Przeczytaj artykuły dotyczące kierunku PODOLOG na naszym blogu

Dzieje się na kierunku