1. Czy MSP2 posiada uprawnienia szkoły publicznej?

Tak, MSP2 jest państwową szkoła policealną prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

2. Kto może zapisać się do MSP2?

Każda osoba posiadająca wykształcenie średnie i nieposiadająca przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

3. Czy matura jest wymagana aby rozpocząć naukę w MSP2?

Nie, matura nie jest wymagana.

4. Jakie kryteria należy spełnić w celu przyjęcia do szkoły?

Aby zostać przyjętym do szkoły należy złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w decyzji o przyjęciu uwzględnia się kolejność zgłoszeń oraz obywatelstwo kandydata (pierwszeństwo mają wówczas obywatele polscy).

5. Ile trwa nauka?

Nauka może trwać od 2 do 5 semestrów w zależności od wybranego kierunku kształcenia:

  • opiekun medyczny – 3 semestry (1,5 roku)
  • podolog – 4 semestry (2 lata)
  • technik farmaceutyczny – 5 semestrów (2,5 roku)
  • technik masażysta – 4 semestry (2 lata)
  • technik sterylizacji medycznej – 2 semestry (1 rok)
  • technik usług kosmetycznych – 4 semestry (2 lata)
  • terapeuta zajęciowy – 4 semestry (2 lata).

6. Kiedy zaczyna się rekrutacja?

Rekrutacja jest przeprowadzana 2 razy w roku i rozpoczyna się w maju oraz w październiku.

7. Jakie dokumenty są wymagane aby przystąpić do rekrutacji?

Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

  • podanie o przyjęcie do szkoły na dany rok szkolny
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

8. W jaki sposób mogę złożyć wniosek rekrutacyjny?

Podanie o przyjęcie do szkoły można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres e-mail sekretariat@msp2.waw.pl

9. Czy przeprowadzany jest egzamin wstępny dla kandydatów?

Nie, nie ma egzaminu wstępnego dla kandydatów.

10. Kiedy rozpoczynają się zajęcia w szkole policealnej?

Nauka w szkole policealnej podzielona jest na lata szkolne, tak jak w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, i rozpoczyna się co roku we wrześniu lub w lutym (w przypadku przyjęcia do szkoły w rekrutacji zimowej).

11. Czy wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu?

Tak, wszystkie zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne odbywają się w jednym miejscu, czyli w budynku szkoły przy ulicy Rakowieckiej 23.

12. Czy w trakcie nauki w MSP2 będę posiadać status ucznia?

Osoby, które kształcą się w szkole policealnej posiadają status słuchacza, który odpowiada statusowi ucznia.

13. Czy dostanę legitymację szkolną?

Tak, słuchacze naszej szkoły otrzymują legitymację szkolną.

14. Czy MSP2 zapewnia miejsce odbywania praktyki zawodowej?

Tak, szkoła zapewnia miejsca do odbycia praktyki zawodowej.

15. Czy po ukończeniu MSP2 uzyskam dyplom zawodowy?

Tak, po ukończeniu MSP2 absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego również dyplom zawodowy wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim oraz angielskim, a także certyfikat kwalifikacji zawodowej.

16. Czy po ukończeniu MSP2 mogę rozpocząć pracę w zawodzie?

Tak, po ukończeniu szkoły i zdaniu państwowego egzaminu zawodowego można rozpocząć pracę w zawodzie.