Jak wygląda dzień pracy opiekuna medycznego? [BLOG]

Na czym polega praca opiekuna medycznego?

Jest to niewątpliwie zadanie, które wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia i umiejętności, ale przede wszystkim empatii, cierpliwości oraz poświęcenia. Opiekunowie medyczni, pracujący w placówce lub w prywatnych domach, zajmując się osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi, zapewniają im kompleksową opiekę i wsparcie w codziennym życiu.

Zakres zadań opiekuna medycznego jest szeroki. Obejmuje on podstawową opiekę higieniczną, która polega na pomocy w myciu, ubieraniu, karmieniu czy zmianie pozycji. Ponadto takie osoby są odpowiedzialne za podawanie leków, wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych, monitorowanie stanu zdrowia i zmian w samopoczuciu podopiecznych. Obowiązki dotyczą także organizowania czasu wolnego, np. poprzez czytanie książek, spacery, wspólne gry czy rozmowy. Takie czynności mają ogromny wpływ na ich komfort psychiczny.

Jak wygląda dzień pracy opiekuna medycznego?

Jeśli chodzi o pracowników placówek medycznych, dzień rozpoczyna się od przyjęcia dyżuru. Następnie miejsce ma przygotowanie stanowiska pracy z zachowaniem zasad dbałości o swoje bezpieczeństwo. Mowa tutaj o odpowiednim ubiorze, rękawiczkach ochronnych oraz obuwiu. Warto, by opiekunowie omówili stan zdrowia podopiecznych, zapoznali się z planowanymi wizytami lekarskimi, a także poznali wszelkie zmiany w terapii. Przydatna będzie sporządzona lista zadań, które pracownicy są zobowiązani wykonać w ciągu dyżuru.

Czynności poranne, którymi zajmuje się opiekun medyczny to:
– asysta i pomoc w ubieraniu się osoby, która jest pod jego opieką,
– toaleta poranna,
– przygotowanie i podanie śniadania, nakarmienie – jeśli stan zdrowotny pacjenta tego wymaga,
– wykonanie zaleceń pielęgniarki lub lekarza, np. podawanie lekarstw, pomiary temperatury, ciśnienia tętniczego,
zaprowadzenie chorego na badania, asystowanie przy zabiegach medycznych, odbiór sprzętu z centralnej sterylizatorni.

Do czynności popołudniowych należy:
– przygotowanie i podanie obiadu,
– wykonanie zaleceń pielęgniarki, podobnych jak przy czynnościach porannych.

Do czynności wieczornych należy:
– przygotowanie i podanie kolacji,
– pomiar ciśnienia i aplikacja leków,
– pomoc w toalecie wieczornej,
– przygotowanie do snu – ścielenie łóżka i wietrzenie sali osób chorych.

Na koniec, należy zdać dyżur, wraz ze wszystkimi ważnymi informacjami, osobie przejmującej zmianę.

Choć powyższy opis dotyczy pracy w szpitalu, odnosi się on, przynajmniej częściowo, również do pracy jako opiekun medyczny w innych miejscach, gdyż pomimo różnej specyfiki miejsc pracy podstawowe zadania opiekuna medycznego pozostają takie same.

Dlaczego praca opiekuna medycznego jest tak ważna?

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na opiekę medyczną i społeczną, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Opiekunowie odgrywają kluczową rolę, gdyż zapewniają możliwość życia w godnych warunkach osobom niesamodzielnym. Ich praca ma nieocenione znaczenie nie tylko dla samych podopiecznych, ale również dla rodzin osób chorych. Bliscy często nie są w stanie samodzielnie zapewnić im ciągłej i profesjonalnej pomocy.

Opiekunowie medyczni to często niewidzialni bohaterowie, którzy na co dzień wykonują trudną pracę, wymagającą poświęcenia i empatii. Ich profesjonalizm, cierpliwość i zrozumienie są fundamentem, na którym opiera się jakość życia wielu osób. Prócz codziennych rytuałów pielęgnacyjnych pracownicy uczestniczą w edukacji zdrowotnej pacjenta, zapewniają pomoc i bezpieczeństwo psychiczno-fizyczne osobie chorej.

Nie jest to zatem jedynie zawód, ale przede wszystkim misja, której nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia osób, które wymagają pomocy i opieki. Mimo iż profesja ta wymaga dużego zaangażowania, przynosi jednocześnie ogrom satysfakcji z możliwości niesienia wsparcia dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.