Biblioteka szkolna nieczynna od 22.05 do 07.06.2024 r.

Informujemy, że w dniach od 22 maja do 7 czerwca 2024 r. biblioteka szkolna jest nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy!

Informacja o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Z dniem 26 marca 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972), wobec tego od 26 marca 2024 r. do wykonywania zawodów medycznych takich jak:

  1. opiekun medyczny,
  2. technik farmaceutyczny,
  3. technik masażysta,
  4. technik sterylizacji medycznej,
  5. terapeuta zajęciowy
    i inne…

będą uprawnione osoby, które zostaną wpisane do Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Rejestr ma umożliwiać pracodawcom i pacjentom weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne.

Osoby, które 26 marca 2024 r. spełniają warunki uprawniające do uzyskania wpisu do rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru nie później niż do 26 września 2024 r. Osoby te będą mogły wykonywać zawód medyczny do 26 marca 2025 r. bez uzyskania wpisu do rejestru.

Zarówno wnioski jak i opłaty za wpis do rejestru należy kierować do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Odbiór dyplomów zawodowych oraz certyfikatów kwalifikacji zawodowych – SESJA: ZIMA 2024

Serdecznie zapraszamy po odbiór dyplomów zawodowych oraz certyfikatów kwalifikacji zawodowych absolwentów, którzy zdali egzamin w sesji zima 2024. Odbiór dokumentów możliwy jest w godzinach pracy sekretariatu.

Jak wygląda dzień pracy opiekuna medycznego? [BLOG]

Na czym polega praca opiekuna medycznego?

Jest to niewątpliwie zadanie, które wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia i umiejętności, ale przede wszystkim empatii, cierpliwości oraz poświęcenia. Opiekunowie medyczni, pracujący w placówce lub w prywatnych domach, zajmując się osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi, zapewniają im kompleksową opiekę i wsparcie w codziennym życiu.

Zakres zadań opiekuna medycznego jest szeroki. Obejmuje on podstawową opiekę higieniczną, która polega na pomocy w myciu, ubieraniu, karmieniu czy zmianie pozycji. Ponadto takie osoby są odpowiedzialne za podawanie leków, wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych, monitorowanie stanu zdrowia i zmian w samopoczuciu podopiecznych. Obowiązki dotyczą także organizowania czasu wolnego, np. poprzez czytanie książek, spacery, wspólne gry czy rozmowy. Takie czynności mają ogromny wpływ na ich komfort psychiczny.

Jak wygląda dzień pracy opiekuna medycznego?

Jeśli chodzi o pracowników placówek medycznych, dzień rozpoczyna się od przyjęcia dyżuru. Następnie miejsce ma przygotowanie stanowiska pracy z zachowaniem zasad dbałości o swoje bezpieczeństwo. Mowa tutaj o odpowiednim ubiorze, rękawiczkach ochronnych oraz obuwiu. Warto, by opiekunowie omówili stan zdrowia podopiecznych, zapoznali się z planowanymi wizytami lekarskimi, a także poznali wszelkie zmiany w terapii. Przydatna będzie sporządzona lista zadań, które pracownicy są zobowiązani wykonać w ciągu dyżuru.

Czynności poranne, którymi zajmuje się opiekun medyczny to:
– asysta i pomoc w ubieraniu się osoby, która jest pod jego opieką,
– toaleta poranna,
– przygotowanie i podanie śniadania, nakarmienie – jeśli stan zdrowotny pacjenta tego wymaga,
– wykonanie zaleceń pielęgniarki lub lekarza, np. podawanie lekarstw, pomiary temperatury, ciśnienia tętniczego,
zaprowadzenie chorego na badania, asystowanie przy zabiegach medycznych, odbiór sprzętu z centralnej sterylizatorni.

Do czynności popołudniowych należy:
– przygotowanie i podanie obiadu,
– wykonanie zaleceń pielęgniarki, podobnych jak przy czynnościach porannych.

Do czynności wieczornych należy:
– przygotowanie i podanie kolacji,
– pomiar ciśnienia i aplikacja leków,
– pomoc w toalecie wieczornej,
– przygotowanie do snu – ścielenie łóżka i wietrzenie sali osób chorych.

Na koniec, należy zdać dyżur, wraz ze wszystkimi ważnymi informacjami, osobie przejmującej zmianę.

Choć powyższy opis dotyczy pracy w szpitalu, odnosi się on, przynajmniej częściowo, również do pracy jako opiekun medyczny w innych miejscach, gdyż pomimo różnej specyfiki miejsc pracy podstawowe zadania opiekuna medycznego pozostają takie same.

Dlaczego praca opiekuna medycznego jest tak ważna?

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na opiekę medyczną i społeczną, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Opiekunowie odgrywają kluczową rolę, gdyż zapewniają możliwość życia w godnych warunkach osobom niesamodzielnym. Ich praca ma nieocenione znaczenie nie tylko dla samych podopiecznych, ale również dla rodzin osób chorych. Bliscy często nie są w stanie samodzielnie zapewnić im ciągłej i profesjonalnej pomocy.

Opiekunowie medyczni to często niewidzialni bohaterowie, którzy na co dzień wykonują trudną pracę, wymagającą poświęcenia i empatii. Ich profesjonalizm, cierpliwość i zrozumienie są fundamentem, na którym opiera się jakość życia wielu osób. Prócz codziennych rytuałów pielęgnacyjnych pracownicy uczestniczą w edukacji zdrowotnej pacjenta, zapewniają pomoc i bezpieczeństwo psychiczno-fizyczne osobie chorej.

Nie jest to zatem jedynie zawód, ale przede wszystkim misja, której nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia osób, które wymagają pomocy i opieki. Mimo iż profesja ta wymaga dużego zaangażowania, przynosi jednocześnie ogrom satysfakcji z możliwości niesienia wsparcia dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Perspektywy zawodowe opiekuna medycznego [BLOG]

Wahasz się, czy rzeczywiście warto uczyć się na tym kierunku? A może zastanawiasz się, jakie byłyby Twoje perspektywy zawodowe po zdaniu egzaminu państwowego i gdzie tak naprawdę można pracować dziś jako opiekun medyczny? W tym artykule postaramy się przybliżyć możliwości absolwentów kierunku opiekun medyczny – osób, które zdobyły kwalifikację MED.14 – świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Czy zawód opiekuna medycznego jest w ogóle potrzebny? 

Zdecydowanie tak! Przede wszystkim warto pamiętać, że zawód ten został w 2007 roku stworzony przez Ministerstwo Zdrowia ze względu na braki kadrowe wśród pielęgniarek oraz pielęgniarzy w stosunku do liczby osób chorych i niesamodzielnych wymagających opieki odpowiednio wykwalifikowanych osób. Wziąć należy bowiem pod uwagę fakt, że nasze społeczeństwo, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, starzeje się i nic nie wskazuje obecnie na to, by trend ten miał się w najbliższych latach odwrócić. Żyjemy coraz dłużej, a liczba urodzeń nie wzrasta. Poza tym zmienia się również sposób, w jaki funkcjonują obecnie rodziny i coraz więcej osób z różnych względów nie może liczyć na wsparcie bliskich w chorobie czy na jesień życia. Istnienie zawodu, jakim jest opiekun medyczny, jest więc jak najbardziej uzasadnione, a jego znaczenie z roku na rok będzie tylko wzrastać.

Praca w zawodzie: domowa opieka nad pacjentami

Wielu osobom w pierwszej kolejności przychodzi pewnie do głowy praca w charakterze opiekuna osób starszych lub chorych i niesamodzielnych w ich domach. Jest to oczywiście jedna z możliwych opcji. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele różnych agencji opieki, z którymi współpraca może oznaczać pracę nie tylko w Polsce, ale i za granicą, np. w Niemczech. Poza tym można również założyć własną działalność gospodarczą, w ramach której będzie się oferować usługi opiekuńcze całodobowo, w trakcie dnia lub nocy czy też dorywczo, na godziny.

Praca w zawodzie: placówki ochrony zdrowia i nie tylko

Zastanawiając się nad nauką w zawodzie opiekuna medycznego nie wolno zapominać, że jest to zawód medyczny, co oznacza, że jest on częścią polskiego systemu ochrony zdrowia. Posiadając dyplom zawodowy oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej można podejmować więc pracę w różnego typu placówkach ochrony zdrowia i to zarówno na terenie kraju, jak również całej Unii Europejskiej. Etatu szukać można więc m.in. w szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz domach i ośrodkach pomocy społecznej. Dodatkowo część specjalistów zajmujących się terapią bądź leczeniem osób chorych i niesamodzielnych może chcieć zatrudniać opiekunów medycznych jako personel pomocniczy. Poza tym zatrudnienie można oczywiście znaleźć również w niepublicznych odpowiednikach tego typu placówek, a także w stowarzyszeniach działających właśnie na rzecz osób chorych i niesamodzielnych.

Zawód opiekuna medycznego a zarobki

Wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych w podmiotach leczniczych regulowane jest ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla wybranych pracowników tego sektora. Od lipca 2023 roku pracując w tym zawodzie w placówkach ochrony zdrowia nie można w związku z tym zarabiać miesięcznie mniej niż 5457,69 zł brutto. Ze względu na to, że zawód ten z roku na rok będzie tylko i wyłącznie zyskiwać na znaczeniu, można założyć, że i wynagrodzenie będzie również rosło. W prywatnych podmiotach zarobki mogą okazać się nawet wyższe. Poza tym za granicą mówić możemy o podobnych kwotach, jednak nie w złotówkach a w euro. W Wielkiej Brytanii czy też za naszą zachodnią granicą – w Niemczech – zarabiać można bowiem jako opiekun medyczny nawet ok. 4000 euro na miesiąc. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty nie ulega żadnym wątpliwościom, że zawód opiekuna medycznego jest zawodem perspektywicznym i to nie tylko w naszym kraju. Daje on szerokie możliwości pod kątem zatrudnienia, a z samym znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły policealnej oraz zdaniu egzaminu państwowego nie powinno być większych problemów.

Informacja dla kandydatów na kierunek TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Z przykrością informujemy, że z powodu niewystarczającej liczby zgłoszonych kandydatów na semestr wiosenny w roku szkolnym 2023/2024 pierwszy semestr kształcenia na kierunku TECHNIK FARMACEUTYCZNY nie zostanie uruchomiony. Wszystkich kandydatów zachęcamy do udziału w następnej rekrutacji, która rozpocznie się 17 czerwca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja dla kandydatów do szkoły na semestr wiosenny 2023/2024

Z przykrością informujemy, że w semestrze wiosennym roku szkolnego 2023/2024 nie zostanie uruchomiony pierwszy semestr kształcenia na kierunkach: TECHNIK MASAŻYSTA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY oraz OPIEKUN MEDYCZNY ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów. Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienionymi kierunkami oraz zdecydowanymi podjąć naukę w naszej szkole zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w rekrutacji letniej.

Jednocześnie informujemy, że w rekrutacji na semestr wiosenny 2023/2024 nadal prowadzimy zapisy na kierunek TECHNIK FARMACEUTYCZNY – wszystkich chętnych prosimy o niezwłoczne złożenie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły, gdyż nabór dobiega końca. Zapraszamy!

 

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły – styczeń 2024

Absolwentów kierunków technik farmaceutyczny oraz terapeuta zajęciowy zapraszamy na uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie, które odbędzie się 29 stycznia 2024 r. o godz. 16:00 na sali gimnastycznej.