Perspektywy zawodowe opiekuna medycznego [BLOG]

Wahasz się, czy rzeczywiście warto uczyć się na tym kierunku? A może zastanawiasz się, jakie byłyby Twoje perspektywy zawodowe po zdaniu egzaminu państwowego i gdzie tak naprawdę można pracować dziś jako opiekun medyczny? W tym artykule postaramy się przybliżyć możliwości absolwentów kierunku opiekun medyczny – osób, które zdobyły kwalifikację MED.14 – świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Czy zawód opiekuna medycznego jest w ogóle potrzebny? 

Zdecydowanie tak! Przede wszystkim warto pamiętać, że zawód ten został w 2007 roku stworzony przez Ministerstwo Zdrowia ze względu na braki kadrowe wśród pielęgniarek oraz pielęgniarzy w stosunku do liczby osób chorych i niesamodzielnych wymagających opieki odpowiednio wykwalifikowanych osób. Wziąć należy bowiem pod uwagę fakt, że nasze społeczeństwo, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, starzeje się i nic nie wskazuje obecnie na to, by trend ten miał się w najbliższych latach odwrócić. Żyjemy coraz dłużej, a liczba urodzeń nie wzrasta. Poza tym zmienia się również sposób, w jaki funkcjonują obecnie rodziny i coraz więcej osób z różnych względów nie może liczyć na wsparcie bliskich w chorobie czy na jesień życia. Istnienie zawodu, jakim jest opiekun medyczny, jest więc jak najbardziej uzasadnione, a jego znaczenie z roku na rok będzie tylko wzrastać.

Praca w zawodzie: domowa opieka nad pacjentami

Wielu osobom w pierwszej kolejności przychodzi pewnie do głowy praca w charakterze opiekuna osób starszych lub chorych i niesamodzielnych w ich domach. Jest to oczywiście jedna z możliwych opcji. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele różnych agencji opieki, z którymi współpraca może oznaczać pracę nie tylko w Polsce, ale i za granicą, np. w Niemczech. Poza tym można również założyć własną działalność gospodarczą, w ramach której będzie się oferować usługi opiekuńcze całodobowo, w trakcie dnia lub nocy czy też dorywczo, na godziny.

Praca w zawodzie: placówki ochrony zdrowia i nie tylko

Zastanawiając się nad nauką w zawodzie opiekuna medycznego nie wolno zapominać, że jest to zawód medyczny, co oznacza, że jest on częścią polskiego systemu ochrony zdrowia. Posiadając dyplom zawodowy oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej można podejmować więc pracę w różnego typu placówkach ochrony zdrowia i to zarówno na terenie kraju, jak również całej Unii Europejskiej. Etatu szukać można więc m.in. w szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz domach i ośrodkach pomocy społecznej. Dodatkowo część specjalistów zajmujących się terapią bądź leczeniem osób chorych i niesamodzielnych może chcieć zatrudniać opiekunów medycznych jako personel pomocniczy. Poza tym zatrudnienie można oczywiście znaleźć również w niepublicznych odpowiednikach tego typu placówek, a także w stowarzyszeniach działających właśnie na rzecz osób chorych i niesamodzielnych.

Zawód opiekuna medycznego a zarobki

Wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych w podmiotach leczniczych regulowane jest ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla wybranych pracowników tego sektora. Od lipca 2023 roku pracując w tym zawodzie w placówkach ochrony zdrowia nie można w związku z tym zarabiać miesięcznie mniej niż 5457,69 zł brutto. Ze względu na to, że zawód ten z roku na rok będzie tylko i wyłącznie zyskiwać na znaczeniu, można założyć, że i wynagrodzenie będzie również rosło. W prywatnych podmiotach zarobki mogą okazać się nawet wyższe. Poza tym za granicą mówić możemy o podobnych kwotach, jednak nie w złotówkach a w euro. W Wielkiej Brytanii czy też za naszą zachodnią granicą – w Niemczech – zarabiać można bowiem jako opiekun medyczny nawet ok. 4000 euro na miesiąc. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty nie ulega żadnym wątpliwościom, że zawód opiekuna medycznego jest zawodem perspektywicznym i to nie tylko w naszym kraju. Daje on szerokie możliwości pod kątem zatrudnienia, a z samym znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły policealnej oraz zdaniu egzaminu państwowego nie powinno być większych problemów.