SEKRETARIAT SZKOŁY

Informujemy, że sekretariat szkoły dla interesantów / słuchaczy w przyszłym tygodniu będzie czynny w dniach:

poniedziałek       25.05.2020 r.     w godz. 8.30 – 15.30

środa                     27.05.2020 r.     w godz. 8.30 – 15.30 

czwartek              28.05.2020 r.     w godz. 8.30 – 15.30

Przetarg nieograniczony – informacje dodatkowe

Zamawiający informuje o aktualizacji dokumentacji przetargowej zamieszczonej w dniu 26 maja 2020 r. dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” .

  1. Przedmiar modernizacji węzła cieplnego
  2. Odpowiedzi na pytania firm zainteresowanych przetargiem

Zamawiający informuje o aktualizacji dokumentacji przetargowej zamieszczonej w dniu 30 kwietnia 2020 r. dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” .

Zaktualizowana dokumentacja przetargowa: Projekt budowlany i Przedmiar robót

Przetarg nieograniczony

Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie”.

Oferty można składać do 01.06.2020 r. do godz. 10.00

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty zapraszamy na wizję lokalną w dni powszednie do 26 maja 2020 r. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie: 22 84945 12 lub mailowo: sekretariat@zmssp.edu.pl

Szczegóły w zakładce BIP

Przedłużenie prowadzenia zajęć w formie zdalnej

W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. informujemy, że do dnia 24.05.2020 r. zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu odbywają się w formie zdalnej. W razie jakichkolwiek problemów związanych z nauką na odległość prosimy o kontakt z wychowawcami lub bezpośrednio ze Szkołą.

Egzaminy zewnętrzne

W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. informujemy, że egzaminy dla uczniów i słuchaczy ostatnich semestrów planowane są w następujących terminach:

Technik masażysta (klasa IIM i IIMw) od 22 czerwca do 9 lipca 2020 r.

Technik usług kosmetycznych (klasa II TUK) od 22 czerwca do 9 lipca 2020 r.

Szczegółowy grafik egzaminów w naszej szkole będzie opublikowany w maju.

Opiekun medyczny (klasa I OM) od 17 do 28 sierpnia 2020 r.

Szczegółowy grafik dla opiekuna medycznego będzie opublikowany w czerwcu, po przedstawieniu szczegółowych wytycznych przez CKE. 

 

 

Koronawirus. Ograniczenia w pracy Szkoły.

W dniu 14 marca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ograniczeniu działalności instytucji samorządowych oraz samego urzędu (od 16 marca) i przejściu na pracę zdalną i rotacyjną. Aby ograniczyć ryzyko epidemiczne nasza Szkoła ogranicza działalność do niezbędnego minimum. Od 16 marca Szkoła będzie zamknięta dla osób z zewnątrz.

Kontakt ze Szkołą jest możliwy:

  1. drogą elektroniczną: sekretariat@zmssp.edu.pl
  2. drogą telefoniczną: 22 84945 12 

Informacja dyrektora w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych słuchaczy informujemy, że zajęcia praktyczne w placówkach zewnętrznych w najbliższym czasie nie będą się odbywały. O sposobie i terminach ich odpracowania powiadomimy, jak tylko niebezpieczeństwo zakażaniem zostanie zażegnane.

Jednocześnie prosimy słuchaczy, którzy zaobserwują u siebie jakiekolwiek objawy charakterystyczne dla koronawirusa o pozostanie w domu,  zasięgnięcie pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie.  Osoby te mają obowiązek telefonicznie poinformować sekretariat o zaistniałej sytuacji.

XXXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2020

W dniach  6 i 7 marca 2020 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki nasza Szkoła wzięła udział w Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy. Słuchacze prezentowali umiejętności nabyte u nas w szkole. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zwiedzający mogli zapoznać się naszą ofertą edukacyjną i zobaczyć przy pracy techników masażystów, techników usług kosmetycznych, dowiedzieć się wszystkiego o kierunku technik farmaceutyczny i opiekun medyczny.

BUDŻET OBYWATELSKI MAZOWSZA

BIBLIOTEKA

Biblioteka czynna dla uczniów i słuchaczy

Poniedziałek: 11.00 – 18.00

Środa:               9.00 – 16.00

Piątek:            12.00 – 19.00