NABÓR NA WOLNE STANOWISKO LABORANTA

Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie; www.msp2.pl 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY NA

Stanowisko: LABORANT

Wymiar etatu – 1 etat

Ogłoszenie naboru na laboranta

 

UWAGA!!! WEJŚCIE DO SZKOŁY DRZWIAMI BOCZNYMI

W związku z prowadzonymi pracami na terenie szkoły przed wejściem głównym obecnie wejście do szkoły możliwe jest drzwiami bocznymi, do których prowadzą schody w dół po lewej stronie od wejścia głównego (droga do wejścia do szkoły oraz sekretariatu oznaczona jest na miejscu strzałkami).

Za utrudnienia przepraszamy!

Ważne informacje dla kandydatów do szkoły dot. zaświadczenia lekarskiego

UWAGA !

Drodzy Kandydaci,

przypominamy, że do dnia 31 sierpnia 2022 r. należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia w terminie należy pisemnie poinformować o tym fakcie Dyrektora Szkoły w formie papierowej (w sekretariacie szkoły) lub elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl), wskazując w informacji przyczynę niedotrzymania terminu. Kandydaci, którzy złożyli dokumenty po 1 lipca 2022 r. tj. w postępowaniu uzupełniającym do szkoły na rok szkolny 2022/2023, powinni złożyć informację do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

Jednocześnie przypominamy, że ww. zaświadczenie jest wymaganym dokumentem rekrutacyjnym, a badania lekarskie kandydatów do naszej szkoły są przeprowadzane bezpłatnie, na podstawie skierowania wystawionego przez sekretariat, w placówkach medycznych wymienionych w wykazie lekarzy medycyny pracy na dole strony w zakładce >>>REKRUTACJA<<<.

 

 

Przyjęcia interesantów w okresie wakacji

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacji tj. w okresie od 4 lipca 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. sekretariat przyjmuje interesantów według następującego harmonogramu:

 

PONIEDZIAŁEK | 9:00-15:00

WTOREK | 9:00-15:00

ŚRODA | 8:00-18:00

CZWARTEK | 9:00-15:00

PIĄTEK | 9:00-15:00

UWAGA! W dniu 17.06.2022 r. sekretariat czynny krócej!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek) sekretariat czynny krócej – do godz. 16:00.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Uprzejmie informujemy o nowelizacji przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 59/22 z 26 kwietnia br.

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 29 kwietnia 2022 r. poz. nr 5147 i weszła ona w życie z dniem 14 maja br. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem zawierającym najważniejsze informacje o zmianach w przepisach uchwały, które zamieszczamy poniżej. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem www.powietrze.mazovia.pl w zakładce „Uchwała antysmogowa”.

⇒OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA⇐