SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY W CZASIE WAKACJI I REKRUTACJI

SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY:

Poniedziałek – Wtorek             9.00 – 15.00

Środa                                               8.00 – 18.00

Czwartek – Piątek                       9.00 – 15.00

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Zgłoszenie on-line stanowi początek procesu rekrutacji.

Aby zapewnić sobie miejsce w naszej Szkole po wysłaniu zgłoszenia on-line należy złożyć osobiście komplet dokumentów w sekretariacie szkoły!

  • Podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej wypełniony drukowanymi literami);
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
  • Dwa zdjęcia (podpisane).

Jest to niezbędny warunek, aby zostać zapisanym na ostateczną listę rekrutacyjną.

EGZAMIN ZAWODOWY OPIEKUNA MEDYCZNEGO 2020

EGZAMIN TEORETYCZNY na stanowiskach komputerowych

19 sierpnia 2020 r.

grupa I godz. 11.30

grupa II godz. 15.30

EGZAMIN PRAKTYCZNY

24 sierpnia 2020 r.

zmiana     I  godz.  7.30

zmiana   II godz. 10.30

zmiana  III godz. 15.30

25 sierpnia 2020 r.

zmiana      I godz. 7.30

zmiana    II godz. 10.30

 

 

 

WYBÓR WYKONAWCY

W wyniku przetargu na wykonanie zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” została wybrana firma WIMAKS Dariusz Toczyłowski

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Dokumentacja ofertowa dostępna do wglądu dla oferentów w budynku zamawiającego po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

PORÓWNANIA I OCENY OFERT PRZETARGU – ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE PORÓWNANIA I OCENY OFERT

 

O udzielenie zamówienia na: przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie”

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena oferty brutto (zł) Punktacja  – cena

60%

punkty

Metodologia realizacji zamówienia

10%

punkty

Okres gwarancji

30%

punkty

Razem punkty
 

1

Konsorcjium:

OPOL-SKA sp. z o.o. spółka komandytowa – lider konsorcjiu

DAN-BUD Damian Łuczyk – partner konsorcjium

45-402 Opole,

ul. Wygonowa 81/13

 

1 541 805,00

46 4 30 80
 

2

 

DEFERO Sp. z o.o.

 

 

98-200 Sieradz

ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112

1 481 620,40 48 0 30 78
 

3

 

COMFORT-THERM Łukasz Kowalczyk

09-152 Naruszewo Wróblewo Osiedle 11/17 1 359 765,75 52 10 30 92
 

4

Konsorcjium:

WIMAKS Toczyłowski Dariusz

 

TOBUD Wiktoria Toczyłowska

05-410 Józefów,

ul. Sadowa 47

 

 

1 185 720,00 60 7 30 97
 

5

 

EUROBUDOWA Sp. z o.o. 02-244 Warszawa

ul. Orzechowa 25

1 888 057,99  

38

 

7 30 75
 

6

 

 

 

Konsorcjium:

BUDIR System Sp. z.o.o. – lider

PPHU IRMA Ireneusz Załęski

04-438 Warszawa

ul. Paderewskiego 140

1 598 015,99 45 7 30 82
 

7

PERANEK Sp. z o.o.

Sp. k.

02-656 Warszawa,

ul. Ksawerów 21

1 349 925,00 53 9 30 92

 

 

 

Informacja o otwarciu ofert z przetargu nieograniczonego

OTWARCIE OFERT W DNIU 01.06.2020 r. godz. 10,30

O udzielenie zamówienia na: przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie”

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena oferty brutto (zł)
1 Konsorcjium:

OPOL-SKA sp. z o.o. spółka komandytowa – lider konsorcjiu

DAN-BUD Damian Łuczyk – partner konsorcjium

 

45-402 Opole,

ul. Wygonowa 81/13

 

1 541 805,00

2  

DEFERO Sp. z o.o.

 

 

98-200 Sieradz

ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112

1 481 620,40
3  

COMFORT-THERM Łukasz Kowalczyk

 

09-152 Naruszewo Wróblewo Osiedle 11/17 1 359 765,75
4 Konsorcjium:

WIMAKS Toczyłowski Dariusz

 

TOBUD Wiktoria Toczyłowska

 

05-410 Józefów,

ul. Sadowa 47

 

 

1 185 720,00
 

5

 

EUROBUDOWA Sp. z o.o. 02-244 Warszawa

ul. Orzechowa 25

1 888 057,99
 

6

 

 

Konsorcjium:

BUDIR System Sp. z.o.o. – lider

PPHU IRMA Ireneusz Załęski

04-438 Warszawa

ul. Paderewskiego 140

1 598 015,99
 

7

 

PERANEK Sp. z o.o. Sp. k. 02-656 Warszawa,

ul. Ksawerów 21

1 349 925,00

Przetarg nieograniczony – informacje dodatkowe

Zamawiający informuje o aktualizacji dokumentacji przetargowej zamieszczonej w dniu 26 maja 2020 r. dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” .

  1. Przedmiar modernizacji węzła cieplnego
  2. Odpowiedzi na pytania firm zainteresowanych przetargiem

Zamawiający informuje o aktualizacji dokumentacji przetargowej zamieszczonej w dniu 30 kwietnia 2020 r. dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” .

Zaktualizowana dokumentacja przetargowa: Projekt budowlany i Przedmiar robót

Przetarg nieograniczony

Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie”.

Oferty można składać do 01.06.2020 r. do godz. 10.00

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty zapraszamy na wizję lokalną w dni powszednie do 26 maja 2020 r. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie: 22 84945 12 lub mailowo: sekretariat@zmssp.edu.pl

Szczegóły w zakładce BIP

XXXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2020

W dniach  6 i 7 marca 2020 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki nasza Szkoła wzięła udział w Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy. Słuchacze prezentowali umiejętności nabyte u nas w szkole. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zwiedzający mogli zapoznać się naszą ofertą edukacyjną i zobaczyć przy pracy techników masażystów, techników usług kosmetycznych, dowiedzieć się wszystkiego o kierunku technik farmaceutyczny i opiekun medyczny.