5 kwietnia 2023 r. słuchacze kierunku technik farmaceutyczny wraz z Panią Dyrektor oraz Panią Kierownik Szkolenia Praktycznego wybrali się na wystawę Body Worlds z cyklu Vital, której prezentacja odbywała się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ta ruchoma ekspozycja przedstawiana na całym świecie jest najchętniej oglądaną w historii wystawą, której wyjątkowość polega na tym, że składa się z ponad 150 prawdziwych eksponatów ludzkich ciał. Stworzona została dzięki dr. Guntherowi von Hagensowi, który opracował proces zwany plastynacją, polegający na konserwacji tkanek ludzkich, wykorzystany przy stworzeniu tej wystawy. 

Głównym przesłaniem Body Worlds jest przedstawienie ludzkiej anatomii w taki sposób, aby odwiedzający dostrzegł złożoność, ale również wspaniałość i pewną kruchość ludzkiego ciała. Cykl Vital ma na celu pobudzenie zwiedzających do kontemplacji nad oddziaływaniem stylu życia na stan zdrowia, które odzwierciedla ciało. Następstwem ma być uświadomienie sobie, że dobra forma fizyczna oraz zachowanie pewnych zasad odżywiania przekłada się na życie w pełni sił. W związku z tym w cyklu Vital wiele prezentowanych eksponatów to ludzkie ciała w ruchu np. podczas kopania piłki, czy też wykonywania akrobacji, ale także pojedyncze narządy zarówno zdrowe, jak i chore zestawione ze sobą, aby umożliwiać ich porównanie i nakłaniać do refleksji nad istotą nawyków żywieniowych i życia w dobrej kondycji fizycznej. Tak przedstawione ludzkie ciała ukazują zwiedzającym jak zaawansowanym stworzeniem jest człowiek. Wiele eksponatów szczególnie intryguje sposobem ich prezentacji jak np. ciało, którego zewnętrzna powłoka przecięta na pół ukazuje wnętrzności, a w ręku trzyma swoją czaszkę.  

Wystawa budzi szczery zachwyt oraz wywołuje nadzwyczajne emocje, a przede wszystkim wywiera niespodziewany wpływ na postrzeganie życia ludzkiego oraz fizyczności człowieka, więc nic dziwnego, że żywo zainteresowała naszych słuchaczy, którzy kształcąc się w zawodzie technika farmaceutycznego, poznają podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii w teorii. Wystawa umożliwiła słuchaczom szersze poznanie anatomii, a także była okazją do spojrzenia na ludzkie ciało z medycznego puntu widzenia, ale jednocześnie jak na najprawdziwszą sztukę.