Serdecznie zapraszamy absolwentów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2020/2021 na uroczyste wręczenie dyplomów i pożegnanie, które odbędzie się

10 września 2021 r. o godz. 16:30 

Absolwentów, którym się nie powiodło zapraszamy do składania deklaracji na egzamin w sesji styczeń – luty 2022 w nieprzekraczalnym terminie

do 15 września 2021 r.