Uprzejmie informujemy kandydatów przyjętych na rok szkolny 2021/2022, że spotkania informacyjno-organizacyjne odbędą się według następującego harmonogramu:

  • TECHNIK FARMACEUTYCZNY: 1 września 2021 r. | godz. 10:00
  • TECHNIK MASAŻYSTA: 1 września 2021 r. | godz. 16:00
  • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH: 6 września 2021 r. | godz. 16:30
  • OPIEKUN MEDYCZNY: 3 września 2021 r. | godz. 16:00
  • PODOLOG: 3 września 2021 r. | godz. 16:30

Sale, w których odbędą się spotkania zostaną podane na tablicy ogłoszeń znajdującej się na korytarzu na pierwszym piętrze w pobliżu stolika dla interesantów.

Na spotkaniach zostaną przekazane informacje nt. szczegółowych planów zajęć ze względu na konieczność przyporządkowania słuchaczy do grup językowych oraz do grup na zajęcia praktyczne w pracowniach.

Osoby, które nie mogą być obecne na spotkaniu proszone są o wiadomość e-mail na adres sekretariat@msp2.waw.pl