Poniżej znajduje się bezpośredni link do wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych obowiązujących od 1 września 2021 r.

ZOBACZ

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.