Technik sterylizacji medycznej – zawód samodzielny lub uzupełniający inne zawody [BLOG]

Stosowanie wielorazowych narzędzi chirurgicznych i zabiegowych, które nie zostały wcześniej we właściwy sposób odkażone, może skończyć się naprawdę poważną infekcją lub zakażeniem. Wystarczy bowiem niewielkie, wręcz niezauważalne uszkodzenie naskórka, by do organizmu przedostały się groźne dla zdrowia patogeny – od wirusów i bakterii po różnego rodzaju grzyby i pasożyty. Zarówno w placówkach ochrony zdrowia, jak również w salonach szeroko pojętej branży beauty kluczowe jest więc prawidłowe odkażanie narzędzi w autoklawie. Specjalistą w tym zakresie jest właśnie technik sterylizacji medycznej. Zawód ten został powołany w celu ustandaryzowania procedur, a co za tym idzie, zwiększeniu bezpieczeństwa podczas przeprowadzania zabiegów medycznych oraz kosmetycznych.

Praca na pełen etat lub jako uzupełnienie pokrewnych kwalifikacji

Zawód ten daje naprawdę szerokie możliwości zatrudnienia. Ze względu na istotną rolę, jaką pełni czystość mikrobiologiczna narzędzi zarówno w medycynie, jak i w branży beauty, osoba posiadająca tytuł technika sterylizacji medycznej nie będzie miała problemu ze znalezieniem pracy. Etat czeka bowiem nie tylko w szpitalach, przychodniach oraz gabinetach lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych, lecz także w studiach tatuażu, w salonach kosmetycznych oraz fryzjerskich, a nawet w gabinetach odnowy biologicznej. Posiadanie w tym zakresie kwalifikacji potwierdzonych egzaminem państwowym może stanowić ponadto idealne uzupełnienie wykształcenia zdobytego w zawodach pokrewnych, takich jak chociażby:

-technik usług kosmetycznych,

-podolog,

-asystentka stomatologiczna,

-higienistka stomatologiczna.

Technik sterylizacji medycznej jest zawodem niezwykle przyszłościowym także w kontekście planów samego Ministerstwa Zdrowia. Warto mieć bowiem na uwadze, że już w 2019 roku przedstawiony został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Zakłada on bowiem możliwość przeprowadzania dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wyłącznie przez osoby ze stosownymi uprawnieniami, a więc właśnie przez techników sterylizacji medycznej. W branży beauty zdobycie kwalifikacji w tym zawodzie może zatem oznaczać całkowitą samowystarczalność, także wtedy, gdy rozporządzenie wejdzie w życie bez większych zmian.

Nowe kwalifikacje w rok!

Dużym atutem kształcenia na kierunku technik sterylizacji medycznej w szkole policealnej jest fakt, że nauka trwa tylko dwa semestry. Już w rok można zdobyć więc kwalifikację zawodową MED.12 uprawniającą do samodzielnego przeprowadzania dekontaminacji i rozpoczęcia pracy w nowym zawodzie bądź też świadczenia usług kosmetycznych, fryzjerskich lub tatuażu bez pomocy osób trzecich. W przypadku osób świadczących usługi w branży beauty posiadanie tytułu technika sterylizacji medycznej zwiększy zaufanie klientów do usługodawców w związku ze wzrostem ich poczucia bezpieczeństwa.

Ucz się na technika sterylizacji medycznej tak, jak Ci pasuje!

Dla osób, które szukają alternatywy dla kontynuowania edukacji na uczelniach wyższych, także bez matury, bądź też chcą przebranżowić się lub uzupełnić posiadane już kwalifikacje, jest to idealny kierunek nie tylko ze względu na sam program, lecz także ze względu na tryb nauczania. W naszej medycznej szkole policealnej uczyć się na technika sterylizacji medycznej można bowiem zarówno w systemie dziennym, jak również stacjonarnym oraz zaocznym. Dzięki temu zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności bez problemu można pogodzić z innymi obowiązkami i aktywnościami. Z łatwością można więc łączyć naukę z pracą dorywczą lub na etat. Poza tym dzięki różnym trybom nauczania można jednocześnie kształcić się na dwóch uzupełniających się kierunkach. Podejmując kształcenie na jednym kierunku w systemie stacjonarnym, a na drugim w systemie zaocznym, możesz szybciej zdobyć niezbędne kwalifikacje, które pozwolą Ci stać się samowystarczalnym usługodawcą w branży beauty.