WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA SEMESTR JESIENNY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Szanowni Kandydaci,

poniżej znajdują się listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2023/2024. Listy zawierają TYLKO kandydatów, którzy podanie złożyli do dnia 30 czerwca 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na dysponowanie wolnymi miejscami po postępowaniu rekrutacyjnym zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024, więc wciąż można jeszcze zapisać się do szkoły. Zapraszamy!

Listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych oraz przyjętych/nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym zostaną podane 10 sierpnia 2023 r. oraz 16 sierpnia 2023 r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z procesem rekrutacji prosimy o kontakt ze szkołą.

Poniższe listy rekrutacyjne dostępne są również przy wejściu do budynku szkoły przy ul. Rakowieckiej 23.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH