DYPLOMY ZAWODOWE 2023

Zapraszamy po odbiór dyplomów zawodowych i certyfikatów od dnia 11 września 2023 r. w godzinach pracy sekretariatu.