Entries by Beata Rosa

Oferta pracy

Apteka Szpitalna Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego posiada dwa wolne miejsca pracy dla młodych techników farmacji. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pozdrawiam Kierownik Apteki Szpitalnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego mgr farm. Krzysztof  M. Żuchewicz   tel. 0 22 326 5413 k.zuchewicz@brodnowski.pl  

OFERTA pracy

II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii i Geriatrii Szpital Bielański II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii i Geriatrii w Szpitalu Bielańskim ul. Cegłowska 80, 01 – 809 Warszawa zatrudni: pielęgniarki/rzy  i opiekunów medycznych do pracy w II Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii i Geriatrii wymagane dyplom ukończenia szkoły, aktualne prawo wykonywania zawodu, […]

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Zgłoszenie on-line stanowi początek procesu rekrutacji. Aby zapewnić sobie miejsce w naszej Szkole po wysłaniu zgłoszenia on-line należy złożyć osobiście komplet dokumentów w sekretariacie szkoły! Podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej wypełniony drukowanymi literami); Świadectwo ukończenia szkoły średniej; Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wystawia […]

WYBÓR WYKONAWCY

W wyniku przetargu na wykonanie zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” została wybrana firma WIMAKS Dariusz Toczyłowski

PORÓWNANIA I OCENY OFERT PRZETARGU – ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE PORÓWNANIA I OCENY OFERT   O udzielenie zamówienia na: przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena oferty brutto (zł) Punktacja  – cena 60% punkty Metodologia […]

Informacja o otwarciu ofert z przetargu nieograniczonego

OTWARCIE OFERT W DNIU 01.06.2020 r. godz. 10,30 O udzielenie zamówienia na: przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena oferty brutto (zł) 1 Konsorcjium: OPOL-SKA sp. […]

BIBLIOTEKA

Biblioteka czynna dla uczniów i słuchaczy Poniedziałek: 11.00 – 18.00 Środa:               9.00 – 16.00 Piątek:            12.00 – 19.00