Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane (Biuletyn Zamówień Publicznych, Nr ogłoszenia 536300-N-2020 z dnia 2020-04-30).

Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: ” Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie”.

Informacja o otwarciu ofert z przetargu nieograniczonego

Zamawiający informuje o aktualizacji dokumentacji przetargowej zamieszczonej w dniu 26 maja 2020 r. dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” .

 1. Przedmiar modernizacji węzła cieplnego
 2. Odpowiedzi na pytania firm zainteresowanych przetargiem

Zamawiający informuje o aktualizacji dokumentacji przetargowej zamieszczonej w dniu 30 kwietnia 2020 r. dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” .

Zaktualizowana dokumentacja przetargowa: Projekt budowlany i Przedmiar robót

Dokumentacja przetargowa do pobrania:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 7 – Wzór umowy
 3. Załącznik nr 8 – Projekt budowlany:
  1) projekt budowlany
  2) projekt budowlany instalacji CO
  3) Projekt węzeł cieplny – opis
  4) Projekt węzeł cieplny – rys
 4. Załącznik nr 9 – Przedmiar robót:
  1) przedmiar budowlany
  2) przedmiar instalacji c.o.
  3) przedmiar węzeł cieplny
  4) przedmiar izolacja
 5.    Załącznik nr 10 –  Opinia konserwatora zabytków