LISTY kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO LABORANTA

Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie; www.msp2.pl 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY NA

Stanowisko: LABORANT

Wymiar etatu – 1 etat

Ogłoszenie z wszelkimi informacjami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej >>>KLIKNIJ TUTAJ<<<

Zachęcamy do aplikowania!

 

Ważne informacje dla kandydatów do szkoły dot. zaświadczenia lekarskiego

UWAGA !

Drodzy Kandydaci,

przypominamy, że do dnia 31 sierpnia 2022 r. należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia w terminie należy pisemnie poinformować o tym fakcie Dyrektora Szkoły w formie papierowej (w sekretariacie szkoły) lub elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl), wskazując w informacji przyczynę niedotrzymania terminu. Kandydaci, którzy złożyli dokumenty po 1 lipca 2022 r. tj. w postępowaniu uzupełniającym do szkoły na rok szkolny 2022/2023, powinni złożyć informację do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

Jednocześnie przypominamy, że ww. zaświadczenie jest wymaganym dokumentem rekrutacyjnym, a badania lekarskie kandydatów do naszej szkoły są przeprowadzane bezpłatnie, na podstawie skierowania wystawionego przez sekretariat, w placówkach medycznych wymienionych w wykazie lekarzy medycyny pracy na dole strony w zakładce >>>REKRUTACJA<<<.

 

 

Przyjęcia interesantów w okresie wakacji

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacji tj. w okresie od 4 lipca 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. sekretariat przyjmuje interesantów według następującego harmonogramu:

 

PONIEDZIAŁEK | 9:00-15:00

WTOREK | 9:00-15:00

ŚRODA | 8:00-18:00

CZWARTEK | 9:00-15:00

PIĄTEK | 9:00-15:00

UWAGA! W dniu 17.06.2022 r. sekretariat czynny krócej!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek) sekretariat czynny krócej – do godz. 16:00.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Uprzejmie informujemy o nowelizacji przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 59/22 z 26 kwietnia br.

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 29 kwietnia 2022 r. poz. nr 5147 i weszła ona w życie z dniem 14 maja br. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem zawierającym najważniejsze informacje o zmianach w przepisach uchwały, które zamieszczamy poniżej. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem www.powietrze.mazovia.pl w zakładce „Uchwała antysmogowa”.

⇒OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA⇐