LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA SEMESTR JESIENNY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Szanowni Kandydaci,

poniżej znajdują się listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2022/2023. Listy zawierają TYLKO kandydatów, którzy złożyli podanie w trakcie postępowania uzupełniającego.

Kandydaci, którzy złożyli dokumenty po 12 sierpnia 2022 r. zostaną uwzględnieni na ostatnich listach kandydatów przyjętych/nieprzyjętych, które zostaną podane 31 sierpnia 2022 r. 

Kandydaci niezakwalifikowani mogą wziąć udział w postępowaniu uzupełniającym do szkoły!

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego w terminie powinni pisemnie poinformować o tym fakcie Dyrektora Szkoły w formie papierowej (w sekretariacie szkoły) lub elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl), wskazując w informacji przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

Poniższe listy rekrutacyjne dostępne są również w budynku szkoły przy ul. Rakowieckiej 23.