Zawód technik farmaceutyczny – na czym polega praca technika farmaceutycznego? [BLOG]

W jednym z poprzednich materiałów omawialiśmy ścieżkę edukacyjną przyszłego technika farmaceutycznego. Dziś opowiemy o tym, jak w praktyce wygląda praca w tym zawodzie. Wyjaśnimy, co może robić osoba z owym tytułem i jak wygląda zakres obowiązków w danym miejscu.

Na czym polega praca w zawodzie?

Technik farmaceutyczny, po skończeniu szkoły policealnej na odpowiednim kierunku, a także po odbyciu praktyk i stażu, może znaleźć zatrudnienie w:

 • aptekach,
 • punktach aptecznych,
 • sklepach zielarsko-medycznych,
 • sklepach zielarsko-drogeryjnych,
 • sklepach specjalistycznych z wyrobami medycznymi,
 • sklepach z kosmetykami naturalnymi,
 • hurtowniach leków, środków higienicznych lub sprzętu medycznego,
 • punktach sanitarno-epidemiologicznych,
 • laboratoriach.

Kompetencje

Ze względu na to, że zawód ten jest zaliczany do zawodów związanych z ochroną zdrowia, technik farmaceutyczny ma ściśle określone kompetencje oraz obowiązki. Są one uwarunkowane miejscem zatrudnienia i zależne od piastowanego stanowiska i doświadczenia danej osoby. Inne czynności wykonuje się w aptece, inne w sklepie z kosmetykami naturalnymi, a jeszcze inne w laboratorium bądź hurtowni.

Na ogół jest to praca indywidualna, niezależnie od miejsca zatrudnienia. Często wymaga jednak kontaktu z pacjentami, szczególnie w aptekach i sklepach medycznych. W przypadku zatrudnienia w przemyśle medycznym – laboratorium bądź hurtowni – charakter i zakres obowiązków jest nieco inny. Często pracuje się przy maszynach i sprzętach, zazwyczaj w niewielkich grupach.

Wiele osób, po odbyciu praktyk i stażu, decyduje się pozostać w aptece. Tam obowiązki polegają głównie na wydawaniu i wytwarzaniu leków, ale nie wszystkich. Wyjątek stanowią produkty, które zawierają:

 • substancje psychotropowe z grupy I-N oraz II-P,
 • substancje odurzające
 • oraz substancje bardzo silnie działające.

W ramach pracy w aptece technik farmaceutyczny może przygotowywać leki do sprzedaży, a także udzielać pacjentom informacji o ich prawidłowym zastosowaniu i przechowywaniu. Może także zamawiać produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz inne artykuły, które są sprzedawane w placówce. Do jego obowiązków należy również inwentaryzacja produktów lub organizacja pracy punktu aptecznego.

Obrót pozaapteczny

Zawodowy technik farmaceutyczny może zostać zatrudniony również poza apteką, tzn. w sklepach zielarsko-medycznych itp. Praca w takim miejscu wygląda podobnie do pracy w aptece. Jednakże z tym wyjątkiem, że jest nastawiona głównie na zamawianie i ewidencjonowanie towaru, a także obsługę klienta i sprzedaż wyrobów. W tego typu placówkach technik sprzedaje produkty, które nie wymagają recepty.

Laboratorium i przemysł

Praca technika farmaceutycznego w laboratorium, zależnie od stanowiska, będzie polegała na czymś innym. Może wymagać obsługi specjalistycznych urządzeń, sprzętu laboratoryjnego lub komputera. Ścieżka zawodowa w laboratorium może wymagać nadzorowania procesów technologicznych podczas produkcji określonych leków. Osoba zatrudniona w tego typu placówce ma możliwość przeprowadzania analiz i kontroli wykonywanych w przedsiębiorstwie produktów.

Ścieżka kariery

Rozwój jest ważnym elementem każdej ścieżki zawodowej. Jakie perspektywy ma w tej kwestii technik farmaceutyczny? Osoba z takim wykształceniem może samodzielnie prowadzić punkt apteczny (ale tylko po trzyletnim doświadczeniu w pracy w aptece ogólnodostępnej) lub sklep zielarsko-medyczny.

Co z awansem i rozwojem zawodowym w przemyśle? Tutaj również istnieje szansa na samorozwój. Po kilku latach zatrudnienia na danym stanowisku może pojawić się opcja awansu na stanowiska kierownicze, np. w dziale produkcji. Po jakimś czasie można zostać szefem zespołu lub kierownikiem zmiany.

Możliwości rozwoju zawodowego są uzależnione od chęci, zdobywania doświadczenia oraz indywidualnych predyspozycji.

Przyjęcia interesantów przez sekretariat w okresie ferii zimowych

Uprzejmie informujemy, że w okresie ferii zimowych tj. od 31 stycznia 2022 r. do 13 lutego 2022 r. sekretariat przyjmuje interesantów (w tym słuchaczy) według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek | 9:00-15:00
 • wtorek | 9:00-15:00
 • środa | 9:00-17:00
 • czwartek | 9:00-15:00
 • piątek | 9:00-15:00
Technik farmaceutyczny – nauka i praca [BLOG]

Wiele osób wiąże swoją przyszłość z medycyną, a konkretniej z zawodem lekarza. Jednakże w tak rozbudowanej dziedzinie jest jeszcze wiele innych profesji. Są one równie ciekawe oraz potrzebne. Jedną z nich jest technik farmaceutyczny. Osoba z takim tytułem może pracować przy produkcji, kontroli jakości lub wykonywaniu i wydawaniu leków w aptekach otwartych i szpitalnych. A jak zdobyć prawo do wykonywania tego zawodu? Do jakiej szkoły złożyć papiery?

Kto może zostać technikiem farmaceutycznym?

Zawód ten wiąże się z dużą satysfakcją, ale i odpowiedzialnością, dlatego nie będzie odpowiedni dla każdego. Praca ta wymaga długiego stania, dużej odporności psychicznej oraz sprawności manualnej. Ważna jest również odpowiednia koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętność koncentracji i dobra pamięć. Ta profesja wymaga również dobrego słuchu, powonienia oraz wzroku. Zmysł ten jest niezwykle ważny u technika farmaceutycznego, szczególnie ostrość widzenia oraz umiejętność rozróżniania barw.

W tym zawodzie równie ważne są odpowiednie cechy charakteru. Przyszły technik farmaceutyczny powinien być przede wszystkim dokładny, skrupulatny oraz uczciwy, ale to nie koniec. Wybierając tę profesję trzeba być osobą odpowiedzialną, wykazującą się dużą samokontrolą oraz cierpliwością.

Praca w tym zawodzie wiąże się ze sprzedażą leków i obsługą klienta, toteż istotny jest takt, pozytywne nastawienie do ludzi, precyzyjne formułowanie myśli oraz empatia.

Jednakże najważniejsza jest pasja, motywacja oraz chęć do nauki i rozwoju.

Jak zdobyć kwalifikacje zawodowe?

Uzyskanie tytułu jest możliwe tylko po ukończeniu odpowiedniego kierunku w policealnej szkole medycznej. Aby przystąpić do nauki nie trzeba posiadać świadectwa maturalnego. Należy jedynie ukończyć szkołę średnią.

Kształcenie trwa dwa i pół roku, czyli w sumie 5 semestrów. Nauka odbywa się w formie dziennej, a kończy uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. W trakcie kształcenia w szkole uczeń:

 • zyskuje podstawową wiedzę z zakresu farmacji,
 • uczy się określać właściwości leków,
 • dowiaduje się, jak wskazywać właściwy sposób zażywania leków,
 • zdobywa wiedzę dotyczącą tego, jak właściwie przechowywać leki,
 • uczy się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • dowiaduje się jak wytwarzać produkty lecznicze,
 • oraz uczy się, jak prowadzić obrót produktów, które sprzedawane są w aptece.

W szkole policealnej prowadzone są zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. W ramach zajęć teoretycznych należy zaliczyć m.in. takie przedmioty, jak:

 • organizacja działalności zawodowej,
 • podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii,
 • produkty kosmetyczne,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • oraz inne.

W ramach zajęć praktycznych na tym kierunku słuchacze uczą się techniki sporządzania leków, analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz badania tożsamości surowców naturalnych.

Po 5 semestrze nauki w policealnej szkole medycznej, gdy powyższe zagadnienia są już odpowiednio opanowane, uczeń przystępuje do państwowego egzaminu zawodowego. Gdy go zda, otrzymuje dyplom Technika Farmaceutycznego.

Kolejny krok na drodze technika farmaceutycznego – staż zawodowy

Po uzyskaniu tytułu zawodowego należy odbyć dwuipółletni staż w aptece, ogólnodostępnej bądź szpitalnej. Staż odbywa się wyłącznie pod nadzorem magistra farmacji, który pełni funkcję opiekuna technika. Zakres obowiązków, które należy wykonywać w aptece, reguluje program stażu, zawarty w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Po ukończeniu tego etapu, technik zyskuje prawo do wykonywania zawodu.

Ścieżka kariery – praca 

Szczegółowo opowiemy o niej w kolejnym materiale, gdyż technik farmaceutyczny może pracować w wielu ciekawych miejscach i realizować się na wielu polach w branży. Jednym z najczęściej wybieranych miejsc zatrudnienia jest apteka ogólnodostępna lub szpitalna. Pracę można znaleźć również w punktach aptecznych i szeroko pojętym przemyśle farmaceutycznym, także w hurtowniach lub laboratoriach analitycznych. Co ciekawe z takim tytułem można pracować również w sklepach zielarskich, sklepach z suplementami czy kosmetykami naturalnymi.

Organizacja pracy sekretariatu w dniach 5-7 stycznia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że:

 • 5 stycznia 2022 r. (środa):

sekretariat pracuje do godz. 16:00

 • 6 stycznia 2022 r. (Święto Trzech Króli):

SEKRETARIAT NIECZYNNY 

 • 7 stycznia 2022 r.:

SEKRETARIAT NIECZYNNY 

Przyjęcia interesantów przez sekretariat w okresie 20-31 grudnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w okresie okołoświątecznym sekretariat przyjmuje interesantów (w tym słuchaczy) według następującego harmonogramu:

 • 20-22 grudnia 2021 r. w godz. 8:00-16:00
 • 23 grudnia 2021 r. w godz. 9:00-15:00
 • 24 grudnia 2021 r. (Wigilia Bożego Narodzenia): SEKRETARIAT NIECZYNNY
 • 27-30 grudnia 2021 r. w godz. 9:00-15:00
 • 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) w godz. 9:00-13:00
Zawód technika masażysty – co warto o nim wiedzieć? [BLOG]

Wybór ścieżki edukacyjnej, która ma prowadzić do zdobycia wykształcenia, a następnie określonej pracy w zawodzie, nie jest łatwy. Często decyzja o przyszłości jest motywowana predyspozycjami oraz zainteresowaniami. Jeśli zaś czynnikiem decydującym jest także stabilność finansowa oraz pewność zatrudnienia, warto rozważyć profesje niszowe, w których wciąż brakuje wykwalifikowanych specjalistów. Jednym z takich zawodów jest technik masażysta. Co warto wiedzieć o tym stanowisku? Odpowiedź znajduje się w tym materiale!

Kim jest technik masażysta? – zawód i misja

Krótko mówiąc, jest to osoba, która wykonuje różnego rodzaju masaże, np. lecznicze, sportowe, kosmetyczne itd., ręcznie bądź przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Fach ten wymaga dużego zaangażowania, rozległej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Jest to zadanie odpowiedzialne, ale pomoc ludziom w redukcji stresu lub niwelowaniu bólu to także satysfakcjonująca misja, która daje poczucie spełnienia.

Jak zostać zawodowym technikiem masażystą?

Najpierw, w dwuletniej szkole policealnej, trzeba zdobyć wiedzę z:

 • anatomii oraz fizjologii człowieka,
 • podstaw fizjoterapii,
 • zagadnień klinicznych.

Aby praktykować należy zdać Państwowy Egzamin Zawodowy przeprowadzany przez OKE, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Na podstawie zdanego egzaminu wystawiany jest dyplom zawodowy, który uprawnia do wykonywania zawodu.

Rodzaje masaży

Dziedzina ta jest bardzo rozbudowana, toteż rodzajów masaży, które może wykonywać zawodowy technik, jest bardzo wiele. Opowiemy pokrótce o tych najbardziej popularnych.

Leczniczy – technik wykonuje go w celu złagodzenia sztywności, napięcia oraz bólu mięśni, ale nie tylko. Ma na celu również:

 • poprawę stanu skóry,
 • pobudzenie krążenia,
 • łagodzenie napięcia psychicznego
 • oraz przezwyciężanie stresu.

Technik może go wykonywać w ramach umowy z NFZ, w szpitalach, przychodniach, salonach SPA oraz własnym gabinecie.

Wykonuje się go różnymi technikami, w tym głaskania, rozcierania, ugniatania, następnie ucisków, oklepywania, kończąc na wibracji, roztrząsaniu oraz wałkowaniu. Czynności te należy wykonywać jedną po drugiej, w określonej kolejności.

Relaks

Zawodowi technicy mogą spełniać się nie tylko w świadczeniu owych usług w kontekście fizycznym. Masaż wpływa też na psychikę, tzn. pomaga się zrelaksować, odstresować i zapomnieć o problemach. Wówczas zespół płynnych i rytmicznych ruchów, wykonywanych w określonym tempie, z określoną siłą, powinien powodować stan fizycznego oraz psychicznego odprężenia. Ruchom i czynnościom mogą towarzyszyć akcesoria w postaci urządzeń lub kosmetyków, które potęgują uczucie relaksu.

Masaż gorącymi kamieniami – wywodzi się z medycyny dalekiego wschodu, a konkretnie z Chin. Używa się do niego gładkich kamieni pochodzenia wulkanicznego, które są rozgrzewane do temperatury 50-60 stopni Celsjusza, w specjalnych podgrzewaczach. Suche kamienie naciera się oliwą, a następnie pociera się nimi ciało. Najpierw jego przednią część, a później tylną. Zabieg zaczyna się od delikatnego dotykania kamieniami. Gdy trochę ostygną, są dłużej przesuwane po skórze, zaś na końcu są na kilka minut pozostawiane na ciele.

Aromaterapia – to również popularny rodzaj masażu. Jego cechą charakterystyczną są naturalne olejki eteryczne, delikatnie wcierane w ciało. Zabieg ten jest bardzo odprężający i spersonalizowany, gdyż zapachy olejków można dobierać np. wedle indywidualnych preferencji lub potrzeb, danego dnia. W trakcie takiej sesji zyskuje się nie tylko odprężenie i relaks, ale również dogłębne nawilżenie skóry.

Shiatsu – technika ta pochodzi z dalekiej Japonii, lecz jego korzenie sięgają Chin. Często jest nazywana “akupunkturą bez igieł”, ze względu na charakterystyczne ruchy, będące podstawą zabiegu, oraz towarzyszące im odczucia osoby, która się mu poddaje. Ruch jest bowiem wykonywany czubkami palców, dłońmi, przedramionami, a nawet łokciami, kolanami lub stopami. Do nacisku wykorzystuje się ciężar ciała, nie siłę mięśni.

To tylko jedne z najpopularniejszych rodzajów masażu. Istnieje ich znacznie więcej!

Perspektywy – gdzie można pracować wykonując zawód technika masażysty?

W zależności od specjalizacji oraz zainteresowań, miejscem przyszłej pracy może być służba zdrowia, konkretnie szpital, przychodnia lub gabinet fizjoterapeutyczny. Zawodowych techników mogą zatrudniać także ośrodki takie, jak:

 • sanatoria,
 • uzdrowiska,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • kluby sportowe.

Masaże wykonywane w celach relaksacyjnych oferują również hotelowe SPA, dlatego i tam można znaleźć zatrudnienie w zawodzie.

Istnieje także możliwość prowadzenia własnego gabinetu!