UWAGA! Ważne informacje dla kandydatów na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Kandydaci,

uprzejmie informujemy, że w przypadku braku możliwości złożenia w terminie tj. do 20 sierpnia 2021 r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, należy złożyć w postaci papierowej (adres: Rakowiecka 23, 02-517 Warszawa) lub elektronicznej (adres e-mail sekretariat@msp2.waw.pl) informację do Dyrektora zawierającą przyczynę niedotrzymania ww. terminu. Informacja ta powinna zawierać również termin wizyty u lekarza, jeśli termin tej wizyty został wyznaczony po 20 sierpnia br. z powodu braku wolnych wcześniej terminów. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy powinno zostać złożone nie później niż do dnia 24 września 2021 r.