Spotkania organizacyjne dla I semestru kształcenia

Serdecznie zapraszamy na spotkania organizacyjne z wychowawcami oddziałów I semestru, które rozpoczną kształcenie w roku szkolnym 2023/2024. Spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu w budynku szkoły przy ul. Rakowieckiej 23.

  • TECHNIK FARMACEUTYCZNY: 4 września 2023 r. godz. 16:00
  • TECHNIK MASAŻYSTA: 4 września 2023 r. godz. 17:00
  • PODOLOG: 4 września 2023 r. godz. 16:00
  • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ: 8 września 2023 r. godz. 16:00
  • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH: 8 września 2023 r. godz. 16:00
  • OPIEKUN MEDYCZNY: 8 września 2023 r. godz. 17:00

Na spotkaniach zostaną przekazane Państwu wszelkie informacje organizacyjne. Prosimy o informację (najlepiej w postaci wiadomości e-mail na adres sekretariatu: sekretariat@msp2.waw.pl) w przypadku braku możliwości stawienia się na spotkanie. Po spotkaniach do wszystkich nieobecnych osób zostaną wysłane wiadomości e-mail z najistotniejszymi informacjami.