LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZYJĘCIA NA SEMESTR JESIENNY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Szanowni Kandydaci,

poniżej znajduje się lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2023/2024 w postępowaniu uzupełniającym.

Kandydaci, którzy złożyli dokumenty po 4 sierpnia 2023 r. zostaną uwzględnieni na ostatnich listach kandydatów przyjętych/nieprzyjętych, które zostaną podane 31 sierpnia 2023 r. 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego w terminie powinni o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły przez sekretariat – najlepiej elektronicznie (na adres e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl), wskazując w informacji przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć do dnia 16 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00.

Jednocześnie informujemy, że POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO SZKOŁY ZOSTAŁO PRZEDŁUŻONE DO DNIA 31.08.2023 r. ze względu na dysponowanie wolnymi miejscami, więc wciąż można jeszcze zapisać się na rok szkolny 2023/2024. Zapraszamy!

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z procesem rekrutacji prosimy o kontakt ze szkołą.

Poniższa lista kandydatów zakwalifikowanych dostępna jest również przy wejściu do budynku szkoły przy ul. Rakowieckiej 23.