INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Dokumentacja ofertowa dostępna do wglądu dla oferentów w budynku zamawiającego po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.