TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
 

Egzamin praktyczny w formie pisemnej

TECHNIK FARMACEUTYCZNY (MED.09): 9 stycznia 2024 r. godz. 09:00, sala gimnastyczna

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (MED.13): 9 stycznia 2024 r. godz. 09:00, sala gimnastyczna

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (FRK.04): 9 stycznia 2024 r. godz. 09:00, sala nr 8

Egzamin pisemny 

TECHNIK MASAŻYSTA (MS.01): 10 stycznia 2024 r. godz. 14:00, sala nr 6 (EGZAMIN W FORMIE PAPIEROWEJ)

TECHNIK FARMACEUTYCZNY (MED.09): 11 stycznia 2024 r., sala komputerowa (EGZAMIN W FORMIE KOMPUTEROWEJ)

Gr. 1 – godz. 12:00

Gr. 2 – godz. 14:00

Informacje dot. podziału na grupy dostępne u opiekuna oddziału. 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (MED.13): 11 stycznia 2024 r. godz. 14:00, sala komputerowa (EGZAMIN W FORMIE KOMPUTEROWEJ)