Organ prowadzący: Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Mazowiecki Kurator Oświaty.

p.o. Dyrektora: mgr Barbara Iwaniuk.

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Katarzyna Rostkowska.

Główna księgowa: Jadwiga Myszkowska.