Organ prowadzący: Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dyrektor szkoły: mgr Iwona Olejnik.

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych: mgr Barbara Iwaniuk.

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Katarzyna Rostkowska.

Główna księgowa: Jadwiga Myszkowska.