Zawód technik farmaceutyczny – na czym polega praca technika farmaceutycznego? [BLOG]

W jednym z poprzednich materiałów omawialiśmy ścieżkę edukacyjną przyszłego technika farmaceutycznego. Dziś opowiemy o tym, jak w praktyce wygląda praca w tym zawodzie. Wyjaśnimy, co może robić osoba z owym tytułem i jak wygląda zakres obowiązków w danym miejscu.

Na czym polega praca w zawodzie?

Technik farmaceutyczny, po skończeniu szkoły policealnej na odpowiednim kierunku, a także po odbyciu praktyk i stażu, może znaleźć zatrudnienie w:

 • aptekach,
 • punktach aptecznych,
 • sklepach zielarsko-medycznych,
 • sklepach zielarsko-drogeryjnych,
 • sklepach specjalistycznych z wyrobami medycznymi,
 • sklepach z kosmetykami naturalnymi,
 • hurtowniach leków, środków higienicznych lub sprzętu medycznego,
 • punktach sanitarno-epidemiologicznych,
 • laboratoriach.

Kompetencje

Ze względu na to, że zawód ten jest zaliczany do zawodów związanych z ochroną zdrowia, technik farmaceutyczny ma ściśle określone kompetencje oraz obowiązki. Są one uwarunkowane miejscem zatrudnienia i zależne od piastowanego stanowiska i doświadczenia danej osoby. Inne czynności wykonuje się w aptece, inne w sklepie z kosmetykami naturalnymi, a jeszcze inne w laboratorium bądź hurtowni.

Na ogół jest to praca indywidualna, niezależnie od miejsca zatrudnienia. Często wymaga jednak kontaktu z pacjentami, szczególnie w aptekach i sklepach medycznych. W przypadku zatrudnienia w przemyśle medycznym – laboratorium bądź hurtowni – charakter i zakres obowiązków jest nieco inny. Często pracuje się przy maszynach i sprzętach, zazwyczaj w niewielkich grupach.

Wiele osób, po odbyciu praktyk i stażu, decyduje się pozostać w aptece. Tam obowiązki polegają głównie na wydawaniu i wytwarzaniu leków, ale nie wszystkich. Wyjątek stanowią produkty, które zawierają:

 • substancje psychotropowe z grupy I-N oraz II-P,
 • substancje odurzające
 • oraz substancje bardzo silnie działające.

W ramach pracy w aptece technik farmaceutyczny może przygotowywać leki do sprzedaży, a także udzielać pacjentom informacji o ich prawidłowym zastosowaniu i przechowywaniu. Może także zamawiać produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz inne artykuły, które są sprzedawane w placówce. Do jego obowiązków należy również inwentaryzacja produktów lub organizacja pracy punktu aptecznego.

Obrót pozaapteczny

Zawodowy technik farmaceutyczny może zostać zatrudniony również poza apteką, tzn. w sklepach zielarsko-medycznych itp. Praca w takim miejscu wygląda podobnie do pracy w aptece. Jednakże z tym wyjątkiem, że jest nastawiona głównie na zamawianie i ewidencjonowanie towaru, a także obsługę klienta i sprzedaż wyrobów. W tego typu placówkach technik sprzedaje produkty, które nie wymagają recepty.

Laboratorium i przemysł

Praca technika farmaceutycznego w laboratorium, zależnie od stanowiska, będzie polegała na czymś innym. Może wymagać obsługi specjalistycznych urządzeń, sprzętu laboratoryjnego lub komputera. Ścieżka zawodowa w laboratorium może wymagać nadzorowania procesów technologicznych podczas produkcji określonych leków. Osoba zatrudniona w tego typu placówce ma możliwość przeprowadzania analiz i kontroli wykonywanych w przedsiębiorstwie produktów.

Ścieżka kariery

Rozwój jest ważnym elementem każdej ścieżki zawodowej. Jakie perspektywy ma w tej kwestii technik farmaceutyczny? Osoba z takim wykształceniem może samodzielnie prowadzić punkt apteczny (ale tylko po trzyletnim doświadczeniu w pracy w aptece ogólnodostępnej) lub sklep zielarsko-medyczny.

Co z awansem i rozwojem zawodowym w przemyśle? Tutaj również istnieje szansa na samorozwój. Po kilku latach zatrudnienia na danym stanowisku może pojawić się opcja awansu na stanowiska kierownicze, np. w dziale produkcji. Po jakimś czasie można zostać szefem zespołu lub kierownikiem zmiany.

Możliwości rozwoju zawodowego są uzależnione od chęci, zdobywania doświadczenia oraz indywidualnych predyspozycji.