UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA DYPLOMÓW

Uroczystość rozdania dyplomów z egzaminów zawodowych odbędzie się w dniu 7 września 2022 r. o godzinie 17.00 – sala gimnastyczna.

Absolwenci, którym się nie powiodło na egzaminie jeżeli chcą przystąpić do poprawki proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły

w celu złożenia deklaracji na egzamin w sesji styczeń – luty 2023 w nieprzekraczalnym terminie od 05.09.2022 r. do 14.09.2022 r.