Technik farmaceutyczny – nauka i praca [BLOG]

Wiele osób wiąże swoją przyszłość z medycyną, a konkretniej z zawodem lekarza. Jednakże w tak rozbudowanej dziedzinie jest jeszcze wiele innych profesji. Są one równie ciekawe oraz potrzebne. Jedną z nich jest technik farmaceutyczny. Osoba z takim tytułem może pracować przy produkcji, kontroli jakości lub wykonywaniu i wydawaniu leków w aptekach otwartych i szpitalnych. A jak zdobyć prawo do wykonywania tego zawodu? Do jakiej szkoły złożyć papiery?

Kto może zostać technikiem farmaceutycznym?

Zawód ten wiąże się z dużą satysfakcją, ale i odpowiedzialnością, dlatego nie będzie odpowiedni dla każdego. Praca ta wymaga długiego stania, dużej odporności psychicznej oraz sprawności manualnej. Ważna jest również odpowiednia koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętność koncentracji i dobra pamięć. Ta profesja wymaga również dobrego słuchu, powonienia oraz wzroku. Zmysł ten jest niezwykle ważny u technika farmaceutycznego, szczególnie ostrość widzenia oraz umiejętność rozróżniania barw.

W tym zawodzie równie ważne są odpowiednie cechy charakteru. Przyszły technik farmaceutyczny powinien być przede wszystkim dokładny, skrupulatny oraz uczciwy, ale to nie koniec. Wybierając tę profesję trzeba być osobą odpowiedzialną, wykazującą się dużą samokontrolą oraz cierpliwością.

Praca w tym zawodzie wiąże się ze sprzedażą leków i obsługą klienta, toteż istotny jest takt, pozytywne nastawienie do ludzi, precyzyjne formułowanie myśli oraz empatia.

Jednakże najważniejsza jest pasja, motywacja oraz chęć do nauki i rozwoju.

Jak zdobyć kwalifikacje zawodowe?

Uzyskanie tytułu jest możliwe tylko po ukończeniu odpowiedniego kierunku w policealnej szkole medycznej. Aby przystąpić do nauki nie trzeba posiadać świadectwa maturalnego. Należy jedynie ukończyć szkołę średnią.

Kształcenie trwa dwa i pół roku, czyli w sumie 5 semestrów. Nauka odbywa się w formie dziennej, a kończy uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. W trakcie kształcenia w szkole uczeń:

 • zyskuje podstawową wiedzę z zakresu farmacji,
 • uczy się określać właściwości leków,
 • dowiaduje się, jak wskazywać właściwy sposób zażywania leków,
 • zdobywa wiedzę dotyczącą tego, jak właściwie przechowywać leki,
 • uczy się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • dowiaduje się jak wytwarzać produkty lecznicze,
 • oraz uczy się, jak prowadzić obrót produktów, które sprzedawane są w aptece.

W szkole policealnej prowadzone są zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. W ramach zajęć teoretycznych należy zaliczyć m.in. takie przedmioty, jak:

 • organizacja działalności zawodowej,
 • podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii,
 • produkty kosmetyczne,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • oraz inne.

W ramach zajęć praktycznych na tym kierunku słuchacze uczą się techniki sporządzania leków, analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz badania tożsamości surowców naturalnych.

Po 5 semestrze nauki w policealnej szkole medycznej, gdy powyższe zagadnienia są już odpowiednio opanowane, uczeń przystępuje do państwowego egzaminu zawodowego. Gdy go zda, otrzymuje dyplom Technika Farmaceutycznego.

Kolejny krok na drodze technika farmaceutycznego – staż zawodowy

Po uzyskaniu tytułu zawodowego należy odbyć dwuipółletni staż w aptece, ogólnodostępnej bądź szpitalnej. Staż odbywa się wyłącznie pod nadzorem magistra farmacji, który pełni funkcję opiekuna technika. Zakres obowiązków, które należy wykonywać w aptece, reguluje program stażu, zawarty w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Po ukończeniu tego etapu, technik zyskuje prawo do wykonywania zawodu.

Ścieżka kariery – praca 

Szczegółowo opowiemy o niej w kolejnym materiale, gdyż technik farmaceutyczny może pracować w wielu ciekawych miejscach i realizować się na wielu polach w branży. Jednym z najczęściej wybieranych miejsc zatrudnienia jest apteka ogólnodostępna lub szpitalna. Pracę można znaleźć również w punktach aptecznych i szeroko pojętym przemyśle farmaceutycznym, także w hurtowniach lub laboratoriach analitycznych. Co ciekawe z takim tytułem można pracować również w sklepach zielarskich, sklepach z suplementami czy kosmetykami naturalnymi.