Rozpoczyna się rekrutacja do Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie!

Serdecznie zapraszamy na kierunki: technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, podolog, asystentka stomatologiczna.

Kształcenie w naszej Szkole jest całkowicie bezpłatne, nie wymagamy matury. Ponadto zapewniamy miejsca na zajęcia praktyczne oraz praktykę zawodową w różnych placówkach zewnętrznych.

W celu rekrutacji należy złożyć dokumenty rekrutacyjne wymienione poniżej.

Dokumenty można złożyć w sekretariacie:

  • od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-16:00;
  • w piątek w godz. 8:00-18:00.

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

  1. podanie (druk do pobrania na dole strony w zakładce >REKRUTACJA< lub w sekretariacie szkoły wypełniony drukowanymi literami);
  2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  3. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
  4. zdjęcie (podpisane).

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji, napisz do nas wiadomość poniżej lub skontaktuj się z sekretariatem:

nr tel.:  22 849 45 12  

adres e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl

Wyślij do nas wiadomość