Drodzy Kandydaci,

poniżej znajdują się listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

Kandydaci niezakwalifikowani wciąż mają możliwość rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w postępowaniu uzupełniającym po spełnieniu określonych wymogów, których nie spełnili w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym (informacji na ten temat udziela sekretariat).

Kandydaci zakwalifikowani powinni dostarczyć do szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu na wybranym przez siebie kierunku w celu potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły (o ile dotąd tego nie zrobili).