Terapeuta zajęciowy

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 325907

NAZWA KWALIFIKACJI: Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 

SYMBOL KWALIFIKACJI: MED.13

CZAS TRWANIA NAUKI: 2 lata (4 semestry)
FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25 + 3 godziny wf
FORMA: stacjonarna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:19

TERAPIA ZAJĘCIOWA jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk medycznych. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu psychofizycznego i społecznego jednostki oraz grup społecznych poprzez uczestnictwo w zajęciach, które zostały uznane przez osobę lub grupę społeczną jako mające wartość i znaczenie.

Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Słuchacze kierunku terapeuta zajęciowy otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Organizacja działalności zawodowej
 2. Język angielski zawodowy
 3. Podstawy anatomii, fizjologii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 4. Kompetencje personalne i społeczne
 5. Język migowy
 6. Terapia zajęciowa

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 2. Prowadzenie terapii zajęciowej
 3. Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
Miejsca przyszłej pracy
 • Placówki wsparcia społecznego: warsztaty terapii zajęciowej, domy środowiskowe, domy samopomocy, domy opieki społecznej; zakładach pomocy społecznej;
 • Specjalistyczne ośrodki dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Specjalistyczne ośrodki otwarte i zamknięte rehabilitacji dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, emocjonalną i fizyczną;
 • Placówkach opieki nad osobami starszymi lub problemami psychicznym;
 • Centra rehabilitacyjne;
 • Szpitale z oddziałami rehabilitacji leczniczej, ortopedycznej, neurologicznej, geriatrycznej, dziecięcej, psychiatrycznej;
 • Sanatoriach;
 • Zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • Zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • Szkołach specjalnych i integracyjnych;
 • Przedszkolach z oddziałami integracyjnymi;
 • Świetlicach terapeutycznych.
Dowiedz się więcej o kierunku

Przeczytaj artykuły dotyczące kierunku TERAPEUTA ZAJĘCIOWY na naszym blogu

ADRES SZKOŁY

Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie
ul. Rakowiecka 23
02-517 Warszawa
woj. mazowieckie

Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Po lewej stronie serce w niebiesko-żółtej kolorystyce, przypominające flagę Ukrainy. Po prawej stronie napis „Solidarni z Ukrainą” w kolorze niebieskim i żółtym, co po polsku oznacza „Solidarni z Ukrainą”. Projekt symbolizuje wsparcie dla Ukrainy.
Wizerunek przedstawia herb Polski, przedstawiający orła białego ze złotym dziobem i szponami, w złotej koronie. Orzeł ustawiony jest na tle czerwonej tarczy.

MAPA

Skip to content