Technik sterylizacji medycznej

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 321104

NAZWA KWALIFIKACJI: Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych 

SYMBOL KWALIFIKACJI: MED.12

CZAS TRWANIA NAUKI: 1 rok (2 semestry)
FORMA: dzienna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO: 25 + 3 godziny wf
FORMA: stacjonarna

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:19
FORMA: zaoczna

Zjazdy dwudniowe: co 2 tygodnie

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ odpowiada za zapewnienie czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Do zadań technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja narzędzi, obsługa maszyn sterylizujących do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia i dezynfekcji, dbałość o  bieliznę operacyjną i materiał opatrunkowy, przygotowanie pakietów okolicznościowych dostosowanych do planowanych czynności medycznych oraz  prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Szkoła zapewnia miejsca na praktyki zawodowe.

Słuchacze kierunku technik sterylizacji medycznej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują dyplom wraz z suplementami w języku polskim i języku angielskim oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Organizacja działalności zawodowej
 2. Język angielski zawodowy
 3. Kompetencje personalne i społeczne
 4. Anatomia i fizjologia
 5. Elementy mikrobiologii z epidemiologią
 6. Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 7. Metody sterylizacji instrumentarium medycznego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Podstawy instrumentarium medycznego
 2. Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
 3. Pracownia sterylizacji medycznej
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Miejsca przyszłej pracy to:

 • Placówki prywatnej i publicznej służby zdrowia
 • Gabinety stomatologiczne
 • Gabinety kosmetyczne
 • Studia tatuażu
 • Inne placówki medyczne wykorzystujące narzędzia medyczne
Dowiedz się więcej o kierunku

Przeczytaj artykuły dotyczące kierunku TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ na naszym blogu

ADRES SZKOŁY

Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie
ul. Rakowiecka 23
02-517 Warszawa
woj. mazowieckie

Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Po lewej stronie serce w niebiesko-żółtej kolorystyce, przypominające flagę Ukrainy. Po prawej stronie napis „Solidarni z Ukrainą” w kolorze niebieskim i żółtym, co po polsku oznacza „Solidarni z Ukrainą”. Projekt symbolizuje wsparcie dla Ukrainy.
Wizerunek przedstawia herb Polski, przedstawiający orła białego ze złotym dziobem i szponami, w złotej koronie. Orzeł ustawiony jest na tle czerwonej tarczy.

MAPA

Skip to content