Już 25 października 2021 r. zostanie uruchomiona rekrutacja na semestr wiosenny roku szkolnego 2021/2022!

Zapraszamy na kierunki: technik farmaceutyczny (popołudniowy), opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy.

W celu rekrutacji na wybrany kierunek należy złożyć osobiście lub elektronicznie następujące dokumenty rekrutacyjne:

  • podanie (druk do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły);
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • zaświadczenie lekarza medycyny o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
  • zdjęcie (podpisane).

Wszystkich zainteresowanych kształceniem w Naszej Szkole zachęcamy do przesłania do Nas formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce >REKRUTACJA< 

Zachęcamy również do kierowania pytań ws. procesu rekrutacyjnego na adres e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl lub pod nr tel. 22 849 45 12.