Jaki cel ma terapia zajęciowa? [BLOG]

Niektóre osoby bardzo dobrze czują się, wykonując zawód, którego celem jest pomaganie innym ludziom. Przykładem takiej profesji jest m.in. terapeuta zajęciowy. Jego zadaniem jest praca z osobami niepełnosprawnymi, starszymi czy z dziećmi nad ich kondycją psychiczną oraz fizyczną. Odbywa się to poprzez formę rehabilitacji, która ma ułatwić im włączenie się w życie społeczne i wypracowanie niezależności. Terapia zajęciowa pomaga również zorganizować pacjentom czas. W wyniku tego mogą oni zapomnieć o barierach fizycznych, a także psychicznych, które na co dzień stanowią dla nich utrudnienie.

Takie zajęcia są również szansą dla ich uczestników na odkrycie nowego hobby czy pasji. Rozwijane zainteresowania mogą stać się motywacją do życia i działania. Dodatkowo mogą one pomóc osiągnąć szczęście. Terapia zajęciowa charakteryzuje się więc holistycznym podejściem do pacjenta i jego potrzeb, dlatego może przynieść oczekiwane rezultaty nie tylko na polu zawodowym, ale i w jego życiu prywatnym.

Obowiązki terapeuty zajęciowego

Osoba, która wykonuje taki zawód ma do wykonania szereg codziennych zadań, które mają wpływać na ogólne samopoczucie pacjenta. Przede wszystkim terapeuta zajęciowy musi utrzymywać kontakt z lekarzami, którzy zajmują się pacjentem. Ważne jest również to, aby poznać jego otoczenie (np. rodzinę). Może to pomóc lepiej zrozumieć potrzeby czy ograniczenia pacjenta. Jednym z istotnych zadań jest również ocenianie postępów, które zachodzą w trakcie wykonywania zajęć.

Terapeuta zajęciowy może pomóc również wdrożyć pacjenta w posługiwanie się podstawowym sprzętem do rehabilitacji. Kluczowym obowiązkiem, bez którego nie byłoby możliwości wykonywania tego zawodu, jest organizowanie zajęć zarówno dla grup, jak i indywidualnych osób.

Jakie są rodzaje terapii zajęciowej?

Pomoc pacjentom w osiągnięciu przez nich  samodzielności oraz integracji ze społeczeństwem może odbywać się na wiele różnych sposobów. Najczęściej wykorzystuje się do tego takie metody jak:

  • arteterapia (inaczej nazywana terapią poprzez sztukę), czyli tworzenie przez pacjenta dzieł artystycznych lub muzyki (dodatkowo takie zajęcia oferują możliwość ekspresji poprzez taniec, śpiew czy inscenizacje teatralne);
  • estetoterapia, która zakłada przebywanie w bliskości natury oraz kontakt z pięknem otoczenia np. poprzez wyjście do muzeum;
  • ergoterapia, czyli terapia poprzez pracę – zakłada ona wykonywanie różnych aktywności, takich jak np. stolarstwo czy ceramika;
  • kinezyterapia, która oznacza terapię poprzez ruch (np. spacer lub gimnastykę) i skupia się m.in. wokół poprawy kondycji mięśni czy stawów.

Warto również pamiętać o tym, że terapia zajęciowa obejmuje ćwiczenia relaksacyjne. To one pomagają pobudzać zmysły. Wśród nich wymienić można m.in. aromaterapię oddziałującą na węch.

W jaki sposób można zostać terapeutą zajęciowym?

Aby zostać terapeutą zajęciowym wystarczy mieć wykształcenie średnie i skończyć 2-letni cykl kształcenia na tym kierunku w naszej szkole policealnej, a następnie zdać państwowy egzamin zawodowy. W trakcie kształcenia w tym zawodzie słuchacze przygotowywani są do pracy z pacjentami zarówno na zajęciach praktycznych odbywających się w szkole już od pierwszego semestru, a także na praktykach zawodowych, które odbywają się w zewnętrznych placówkach.

Gdzie potrzebna jest terapia zajęciowa?

Można zaobserwować stale rosnącą popularność tego zawodu. Obecnie jest wiele placówek, w których osoba z kwalifikacjami terapeuty zajęciowego jest bardzo potrzebna. Należą do nich m.in.:

  • szkoły specjalne,
  • domy pomocy społecznej,
  • hospicja,
  • sanatoria,
  • oddziały szpitalne.

Warto pamiętać, że taka osoba może przydać się w wielu miejscach, a lista nie kończy się na wyżej wspomnianych placówkach. Jednym z rozwiązań jest także założenie własnej działalności i wykonywanie terapii w domach pacjentów. Taka profesja z pewnością będzie dobrym wyborem w przypadku osób, które mają dużo empatii i chęci niesienia pomocy innym.