Informacja o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Z dniem 26 marca 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972), wobec tego od 26 marca 2024 r. do wykonywania zawodów medycznych takich jak:

  1. opiekun medyczny,
  2. technik farmaceutyczny,
  3. technik masażysta,
  4. technik sterylizacji medycznej,
  5. terapeuta zajęciowy
    i inne…

będą uprawnione osoby, które zostaną wpisane do Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Rejestr ma umożliwiać pracodawcom i pacjentom weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne.

Osoby, które 26 marca 2024 r. spełniają warunki uprawniające do uzyskania wpisu do rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru nie później niż do 26 września 2024 r. Osoby te będą mogły wykonywać zawód medyczny do 26 marca 2025 r. bez uzyskania wpisu do rejestru.

Zarówno wnioski jak i opłaty za wpis do rejestru należy kierować do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.