Harmonogram pracy sekretariatu w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 sekretariat pracuje według następującego harmonogramu:

 

PONIEDZIAŁEK | 8:00-16:00

WTOREK | 8:00-16:00

ŚRODA | 8:00-18:00

CZWARTEK | 8:00-16:00

PIĄTEK | 8:00-18:00