Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla słuchaczy niebędących obywatelami polskimi od roku szkolnego 2022/2023

Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie z radością informuje, że od roku szkolnego 2022/2023 słuchacze niebędący obywatelami polskimi będą mogli skorzystać z organizowanych w szkole dodatkowych bezpłatnych zajęć z języka polskiego z lektorem.*

 

*w przypadku zebrania grupy około 15-20 osób zainteresowanych zajęciami