WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Zgłoszenie on-line stanowi początek procesu rekrutacji.

Aby zapewnić sobie miejsce w naszej Szkole po wysłaniu zgłoszenia on-line należy złożyć osobiście komplet dokumentów w sekretariacie szkoły!

 • Podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej wypełniony drukowanymi literami);
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
 • Dwa zdjęcia (podpisane).

Jest to niezbędny warunek, aby zostać zapisanym na ostateczną listę rekrutacyjną.

WYBÓR WYKONAWCY

W wyniku przetargu na wykonanie zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” została wybrana firma WIMAKS Dariusz Toczyłowski

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Dokumentacja ofertowa dostępna do wglądu dla oferentów w budynku zamawiającego po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

PORÓWNANIA I OCENY OFERT PRZETARGU – ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE PORÓWNANIA I OCENY OFERT

 

O udzielenie zamówienia na: przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie”

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena oferty brutto (zł) Punktacja  – cena

60%

punkty

Metodologia realizacji zamówienia

10%

punkty

Okres gwarancji

30%

punkty

Razem punkty
 

1

Konsorcjium:

OPOL-SKA sp. z o.o. spółka komandytowa – lider konsorcjiu

DAN-BUD Damian Łuczyk – partner konsorcjium

45-402 Opole,

ul. Wygonowa 81/13

 

1 541 805,00

46 4 30 80
 

2

 

DEFERO Sp. z o.o.

 

 

98-200 Sieradz

ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112

1 481 620,40 48 0 30 78
 

3

 

COMFORT-THERM Łukasz Kowalczyk

09-152 Naruszewo Wróblewo Osiedle 11/17 1 359 765,75 52 10 30 92
 

4

Konsorcjium:

WIMAKS Toczyłowski Dariusz

 

TOBUD Wiktoria Toczyłowska

05-410 Józefów,

ul. Sadowa 47

 

 

1 185 720,00 60 7 30 97
 

5

 

EUROBUDOWA Sp. z o.o. 02-244 Warszawa

ul. Orzechowa 25

1 888 057,99  

38

 

7 30 75
 

6

 

 

 

Konsorcjium:

BUDIR System Sp. z.o.o. – lider

PPHU IRMA Ireneusz Załęski

04-438 Warszawa

ul. Paderewskiego 140

1 598 015,99 45 7 30 82
 

7

PERANEK Sp. z o.o.

Sp. k.

02-656 Warszawa,

ul. Ksawerów 21

1 349 925,00 53 9 30 92

 

 

 

Informacja o otwarciu ofert z przetargu nieograniczonego

OTWARCIE OFERT W DNIU 01.06.2020 r. godz. 10,30

O udzielenie zamówienia na: przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie”

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena oferty brutto (zł)
1 Konsorcjium:

OPOL-SKA sp. z o.o. spółka komandytowa – lider konsorcjiu

DAN-BUD Damian Łuczyk – partner konsorcjium

 

45-402 Opole,

ul. Wygonowa 81/13

 

1 541 805,00

2  

DEFERO Sp. z o.o.

 

 

98-200 Sieradz

ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112

1 481 620,40
3  

COMFORT-THERM Łukasz Kowalczyk

 

09-152 Naruszewo Wróblewo Osiedle 11/17 1 359 765,75
4 Konsorcjium:

WIMAKS Toczyłowski Dariusz

 

TOBUD Wiktoria Toczyłowska

 

05-410 Józefów,

ul. Sadowa 47

 

 

1 185 720,00
 

5

 

EUROBUDOWA Sp. z o.o. 02-244 Warszawa

ul. Orzechowa 25

1 888 057,99
 

6

 

 

Konsorcjium:

BUDIR System Sp. z.o.o. – lider

PPHU IRMA Ireneusz Załęski

04-438 Warszawa

ul. Paderewskiego 140

1 598 015,99
 

7

 

PERANEK Sp. z o.o. Sp. k. 02-656 Warszawa,

ul. Ksawerów 21

1 349 925,00

Przetarg nieograniczony – informacje dodatkowe

Zamawiający informuje o aktualizacji dokumentacji przetargowej zamieszczonej w dniu 26 maja 2020 r. dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” .

 1. Przedmiar modernizacji węzła cieplnego
 2. Odpowiedzi na pytania firm zainteresowanych przetargiem

Zamawiający informuje o aktualizacji dokumentacji przetargowej zamieszczonej w dniu 30 kwietnia 2020 r. dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie” .

Zaktualizowana dokumentacja przetargowa: Projekt budowlany i Przedmiar robót

Przetarg nieograniczony

Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie”.

Oferty można składać do 01.06.2020 r. do godz. 10.00

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty zapraszamy na wizję lokalną w dni powszednie do 26 maja 2020 r. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie: 22 84945 12 lub mailowo: sekretariat@zmssp.edu.pl

Szczegóły w zakładce BIP

XXXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2020

W dniach  6 i 7 marca 2020 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki nasza Szkoła wzięła udział w Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy. Słuchacze prezentowali umiejętności nabyte u nas w szkole. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zwiedzający mogli zapoznać się naszą ofertą edukacyjną i zobaczyć przy pracy techników masażystów, techników usług kosmetycznych, dowiedzieć się wszystkiego o kierunku technik farmaceutyczny i opiekun medyczny.

BIBLIOTEKA

Biblioteka czynna dla uczniów i słuchaczy

Poniedziałek: 11.00 – 18.00

Środa:               9.00 – 16.00

Piątek:            12.00 – 19.00

Jubileusz 60-lecia Szkoły

W dniu 04 października 2019 r. odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu 60-lecia istnienia naszej Szkoły. Uroczystość uświetnili swoją obecnością:

 1. Elżbieta Lanc – Członek zarządu województwa mazowieckiego
 2. Mirosław Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego,
 3. Wioletta Górczak-Kutarba – Kierownik w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego,
 4. Krzysztof Skolimowski – Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku woj. Mazowieckiego,
 5. Rafał Miastowski – Burmistrz Urzędu Dzielnicy Mokotów,
 6. Piotr Sławiński – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Dzielnicy Mokotów
 7. Jolanta Kubajka – Piotrowska – kierownik działu merytorycznego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 8. Dyrektorzy i przedstawiciele szkół medycznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
 9. Byli Dyrektorzy naszej Szkoły: Janina Łazarczyk, Krystyna Łukowska, Ryszard Borkowski, Krystyna Jankowska,
 10. Byli nauczyciele i pracownicy naszej Szkoły,
 11. Absolwenci naszej Szkoły,
 12. Przedstawiciele współpracujących z naszą Szkołą Pracodawców,
 13. Obecnie pracujący nauczyciele, pracownicy i uczniowie naszej Szkoły,
 14. Sympatycy i przyjaciele naszej Szkoły.

Wszystkim serdecznie dziękujemy, za to, że z nami byli w tym dniu.
Zdjęcia z uroczystości niebawem pojawią się na naszej stronie oraz na Facebooku.